top of page

แนวความคิดใหม่ ขวดน้ำไร้ฉลาก รักษ์โลก ที่คว้ารางวัลมากที่สุดแนวความคิดใหม่ ที่ทำให้ผู้พบเห็นต้องหยุดมอง ขวดน้ำไร้ฉลาก รักษ์โลก ภายใต้แบรนด์ซีทรู (C2 Water) โดยแนวความคิดนี้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยคนไทย โดยการใส่ข้อมูลทุกอย่างที่กฎหมายกำหนดรวมถึง อย. ลงบนขวดน้ำ โดยไม่ใช้ฉลากหรือการพิมพ์ แต่ใช้เป็นการปั๊มนู่นขึ้นมาแทนการพิมพ์ลงบนขวดหรือสวมฉลาก เพื่อชูแนวความคิดการรักษ์โลก การออกแบบขวดจะใช้ลายที่พูดถึงสิ่งแวดล้อมหรือสัตว์มาประกอบเข้าไปด้วย ในส่วนด้านหลังขวดจะใส่เป็นข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์


ส่วนการพิมพ์วันที่ วันหมดอายุ จะถูกดีไซน์ ให้เป็นบาร์โค้ด แต่บาร์โค้ดที่พิมพ์ลงบนขวดจะเป็นการพิมพ์โดยใช้ Laser พิมพ์ลงบนฝา จะไม่ใช้การสกรีนเนื่องจากถ้าสกรีนเมื่อไหร่จะทำให้การรีไซเคิล เกิดการปนเปื้อนทันที ซึ่งขวดพลาสติกจะถูกนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องทำการคัดแยกใหม่ โดยแนวความคิดทั้งหมดที่สร้างขึ้นทำให้เกิดขวดน้ำไร้ฉลากและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ขวดน้ำดื่มของคนไทยได้ถูกส่งออกไปประกวด ตามงานระดับโลกและสามารถคว้ารางวัลมาให้ประเทศไทยได้มากมาย และยังนำขวดน้ำของคนไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่แอตแลนตา รวมถึงได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารที่ประเทศอังกฤษ ในหัวข้อเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ต่างประเทศให้ความสำคัญกับการรักษ์โลก หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้ เพราะผลกระทบต่อเนื่องในส่วนของโลกร้อนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ทั่วโลกต้องตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อม

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page