top of page

อาหารพร้อมรับประทาน | ความต้องการหลากหลาย | เครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ


อาหารพร้อมรับประทาน ความต้องการหลากหลายในความต้องการ สำหรับเครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ | Coding in the ready -meal foods sector places multiple demands on your equipment


"อาหารพร้อมทาน" | Ready Meal หรือ อาหารปรุงสุกเรียบร้อยแล้วบรรจุในซองหรือกล่องพร้อมรับประทาน เป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการละลายหรือปรุงแล้ว แบ่งออกเป็น อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen Food) และอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น (Chilled Food) นั่นคือ มีการใช้ความเย็นในการรักษาคุณภาพอาหารให้คงความสดไว้เสมอ นอกจากการคงความสดแล้ว ขั้นตอนการผลิต "อาหารพร้อมทาน" ยังต้องพิจารณาถึงความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิตอีกด้วย

ข้อควรระวังในการบริโภค "อาหารพร้อมทาน" คือ ควรซื้อในปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภค ไม่ควรซื้อกักตุนเอาไว้ทานหลายๆวัน และต้องดูฉลากที่ระบุวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจนด้วยนะครับ


ตลาดอาหารพร้อมรับประทานของไทยกำลังเผชิญกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายมากมาย เช่น โครงสร้างประชากรที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของสังคมเมือง ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบการแฮงค์เอ้าท์และโซเชียล ทำให้ใส่ใจกับสุขภาพและรูปลักษ์ หลายปัจจัยทำให้มีเวลาน้อยลง ในการปรุงและประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน นอกจากนี้การขยายตัวของจำนวนคนโสดที่อยู่เพียงลำพังในห้องพักขนาดเล็ก หรือคอนโดมิเนียม ซึ่งมีห้องครัวขนาดเล็ก และไม่สะดวกต่อการทำอาหาร ส่งผลให้พวกเขามีความต้องการสินค้าอาหารสำเร็จรูปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร ขณะเดียวกันกับกระแสรักสุขภาพก็เป็นอีกประเด็นที่กระตุ้นให้บรรดาผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจของตน เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว


โดยในปี 2561 ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทย มีมูลค่า 17,566.4 ล้านบาท หรืออัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 10.5 ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายของบรรดาผู้ผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั่งในแง่ของความสะดวกในการรับประทานอาหาร เช่น สินค้าอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นแช่แข็ง และในแง่ของความมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เช่น การเลือกใช้วัตถุดิบประเภทอกไก่ เนื้อปลา ธัญพืชโฮลเกรน ผักชนิดต่างๆ เป็นส่วนประกอบ หรือการเลือกใช้วิธีย่าง ต้ม ตุ๋น เพื่อทำให้อาหารสุก นอกจากนี้การพัฒนาอาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัติ ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยขยายฐานผู้บริโภค และกระตุ้นความต้องการบริโภคอาหารพร้อมรับประทานให้เพิ่มมากขึ้น


ด้วยความหลากหลายของสายพานการผลิต ความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมในโรงงานหรือขบวนการผลิต ที่มีทั้งความชื้น ความร้อน ไลน์การผลิตต้องล้างทำความสะอาดทุกกะการผลิต ดังนั้นเครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ต้องรองรับมาตรฐาน IP55


สำหรับเครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิตวันสิ้นอายุ ยี่ห้อ Linx จากประเทศอังกฤษ รุ่น Linx 8900 ถูกนำมาใช้ในขบวนการผลิต และปัจจุบันการทำ IIOT สำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นCr. http://fic.nfi.or.th/


25 views0 comments

ความคิดเห็น

ได้รับ 0 เต็ม 5 ดาว
ยังไม่มีการให้คะแนน

ให้คะแนน
bottom of page