top of page

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสาร

เครื่องพิมพ์เลขรหัส

ระบบตรวจเช็ครอยซีล

เครื่องแพ็คกิ้ง

เครื่องซีล

เครื่องปิดฉลาก/สติกเกอร์

เครื่องเลเซอร์มาร์ค

ปี 2000 พีที เอเซีย ก่อตั้งขึ้น โดยหุ้นส่วนทางธุรกิจ 2 คน โดยนำเข้าสินค้า เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต-วันหมดอายุ เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ต เครื่องปิดกล่อง เครื่องซีล เครื่องยิงเลเซอร์ เครื่องปิดฉลาก-สติกเกอร์ เครื่องซีลปิดฝาเหนี่ยวนำไฟฟ้า เครื่องซีลก้นหลอด เครื่องแพ็คกิ้ง และ ระบบตรวจสอบ

โดยแบรนด์เครื่องจักรและแหล่งผู้ผลิต เราเน้นการนำเข้าจากยุโรปและอเมริกา เป็นหลัก เนื่องจากความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพและเทคโนโลยีเป็นหลัก

ทีมงานฝ่ายขาย และวิศวกร ที่มีประสบการณ์ พร้อมดูแลกลุ่มธุรกิจด้าน อาหาร-เครื่องดืม ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ ยานยนต์ อิเล็คทรอนิคส์ บรรจุภํณฑ์ หรือ ครอบคลุมธุรกิจในประเทศไทยเกือบทั้่งหมด โดยมีลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา 2020 ราย

บล็อกเกอร์ 

Mai_2020.jpg
tom_2020.jpg
yok_2020.jpg

นภัสวรรณ  ไหมทอง

ดวงพร  เชยอรุณ

พลอยไพลิน  ตั้งบรรเจิดสุข

Por_2020.jpg
Oiy_2020.jpg
Keng_2020.jpg

ธนาภรณ์  ไลธิตินาถกุล

น้ำอ้อย  จตุมิตร

Namaoi@ptasia.biz

096 063-5452

สุเมศร์ ยอดคำ

Sumet@ptasia.biz

083 778 6337

bottom of page