top of page
รวบรวมบล็อค เครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันเดือนปีสิ้นอายุ ระบบตรวจสอบ เครื่อง X-Ray

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสาร

เครื่องพิมพ์เลขรหัส

ระบบตรวจเช็ครอยซีล

เครื่องแพ็คกิ้ง

เครื่องซีล

เครื่องปิดฉลาก/สติกเกอร์

เครื่องเลเซอร์มาร์ค

ปี 2000 พีที เอเซีย ก่อตั้งขึ้น โดยหุ้นส่วนทางธุรกิจ 2 คน โดยนำเข้าสินค้า เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต-วันหมดอายุ เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ต เครื่องปิดกล่อง เครื่องซีล เครื่องยิงเลเซอร์ เครื่องปิดฉลาก-สติกเกอร์ เครื่องซีลปิดฝาเหนี่ยวนำไฟฟ้า เครื่องซีลก้นหลอด เครื่องแพ็คกิ้ง และ ระบบตรวจสอบ

โดยแบรนด์เครื่องจักรและแหล่งผู้ผลิต เราเน้นการนำเข้าจากยุโรปและอเมริกา เป็นหลัก เนื่องจากความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพและเทคโนโลยีเป็นหลัก

ทีมงานฝ่ายขาย และวิศวกร ที่มีประสบการณ์ พร้อมดูแลกลุ่มธุรกิจด้าน อาหาร-เครื่องดืม ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ ยานยนต์ อิเล็คทรอนิคส์ บรรจุภํณฑ์ หรือ ครอบคลุมธุรกิจในประเทศไทยเกือบทั้่งหมด โดยมีลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา 2020 ราย

บล็อกเกอร์ 

พนักงานของพีที เอเซีย PT Asia colleague นภัสวรรณ ไหมทอง
พนักงานฝ่ายขายของพีที เอเซีย จำหน่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ
พนักงานฝ่ายขายของ พีที เอเซีย เครื่องพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

นภัสวรรณ  ไหมทอง

ดวงพร  เชยอรุณ

พลอยไพลิน  ตั้งบรรเจิดสุข

พนักงานฝ่ายขายของ พีที เอเซีย เครื่องปิดฉลาก ระบบตรวจสอบ เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ต
พนักงานของพีที เอเซีย ฝ่ายขาย เครื่องพิมพ์และบรรจภัณฑ์ ระบบตรวจสอบ
Engineer ของ พีที เอเซีย เครื่องตรวจสอบรอยรั่ว ระบบตรวจสอบการซีล เครื่อง X-Ray

ธนาภรณ์  ไลธิตินาถกุล

น้ำอ้อย  จตุมิตร

Namaoi@ptasia.biz

096 063-5452

สุเมศร์ ยอดคำ

Sumet@ptasia.biz

083 778 6337

bottom of page