top of page
เนื่องจากหลายปีที่ผ่าน ๆ มาเราได้เผชิญกับโรคระบาด COVID -19 และสถานการณ์หลายอย่างที่ทำให้ปัจจุบันเทรนด์ด้านสุขภาพ การเป็นอยู่ที่ดี อาหารที่มีประโยชน์ ยารักษาโรคที่ดีได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก เป็นเพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพภาพ

เทรนด์สุขภาพ

เนื่องจากหลายปีที่ผ่าน ๆ มาเราได้เผชิญกับโรคระบาด COVID -19 และสถานการณ์หลายอย่างที่ทำให้ปัจจุบันเทรนด์ด้านสุขภาพ การเป็นอยู่ที่ดี อาหารที่มีประโยชน์ ยารักษาโรคที่ดีได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก เป็นเพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพภาพ

ฉลาดในการเลือกซื้อเลือกใช้

เลือกสรร พิถีพิถันในการ เลือกซื้อเลือกใช้สินค้าเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางไร้สารเคมี อาหารเสริม สมุทรไพร รวมไปถึงของใช้ในชีวิตประจำวันที่ดีต่อสุขภาพ  ดังนี้การบริโภคมักจะพิจารณาซื้อสินค้าจากาการอ่านและสังเกตสินค้าที่สนใจ จากจากฉลากที่ติดอยู่บนสินค้า ระบุให้เห็นถึง คุณค่าทางโภชนาการ พลังงานที่ได้ ประโยชน์ที่ได้รับ ว่ามันดีอย่างไร สินค้าที่วางจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อหรืออื่นๆ ผู้ผลิตยังจำเป็นต้องระบุอีกด้วยว่า เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิตามินเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาทิ เช่น สินค้าเป็น Organic, Vegan, มังสวิรัติ, วิตามิน A,B,C, Omega  เพื่อดึงดูดความสนใจ รวมไปถึง ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าความปลอดภัยจากผู้ผลิต โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการระบุ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของสินค้า และ สถานที่ผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อ ดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทรนด์สุขภาพปี 2566 ปีนี้มาแรงจริงๆ ทำให้เราเห็นสินค้าเพื่อสุขภาพในท้องตลาดมากยิ่งขึ้น

bottom of page