top of page

เครื่องพิมพ์บนแผ่นรองหลังถ่านอัลคาไลน์ ด้วยเครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ (TIJ)

Updated: Jan 14, 2020


เครื่องพิมพ์บนแผ่นรองหลังถ่านไฟฉาย ด้วยเครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ (TIJ)

ถ่านอัลคาไลน์ ถือเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานทางเคมี ในเชลล์ที่วางขายถ่านนั้น เต็มไปด้วยถ่านหลากหลายชนิด หลากหลายยี่ห้อ ที่เรารู้จักและใช้กันบ่อยๆก็จะมี 2 แบบคิอ

  • ถ่าน ขนาด AA เป็นถ่านขนาดเล็ก ถ่านชนิดนี้มักจะใช้กับนาฬิกาปลุกขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข วิทยุขนาดเล็ก หรือ ของเล่นชนิดต่าง ๆ

  • ถ่าน ขนาด AAA เป็นถ่านขนาดเล็กจิ๋ว นิยมใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก เช่น รีโมตคอนโทรล เครื่องเล่น MP3 หรือกล้องถ่ายรูปบางชนิด

ถ่านอัลคาไลน์ที่ได้มาตรฐาน ผู้ผลิตจะต้องมีแผ่นรองหลัง เพื่อบอกยี่ห้อ ชนิด แหล่งที่มา วันเดือนปีผลิต-วันหมดอายุ LOT ที่ผลิต เพื่อจะได้ตรวจสอบย้อนหลังได้ หากพบว่าถ่านนั้นมีปํญหา หรือแม้แต่อายุการใช้งานของมัน เพราะแน่นอนว่าหากผู้ใช้งานนำถ่านที่หมดอายุไปใช้ ย่อมส่งผลเสียทั้งผู้ใช้งานเองและอุปกรณ์ของผู้ใช้ อันเนื่องมาจากสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบที่นำมาผลิตถ่านนั่นเอง


ดังนี้ผู้ผลิตจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์บนแผ่นรองหลังของถ่านทุกๆแพค และเครื่องพิมพ์ที่จะสามารถตอบโจทย์ ที่มีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างสูงมาก เพื่อให้ทันต่อความต้องการในท้องตลาด


HSAJet printer รุ่น CB Control จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องพิมพ์ ที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุด ด้วยความเร็วที่สามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง 300 เมตร/นาที หากนับเป็นจำนวนแผ่นได้กว่า 2,000 แผ่น/นาที ซึ่งมองด้วยตาเปล่าแทบไม่ทัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้งานและการดูและรักษาง่าย ไม่มีค่าบำรุงรักษาแต่อย่างใด ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ ที่ผู้ผลิตให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวผู้เขียนบทความ

นภัสวรรณ ไหมทอง


22 views0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page