top of page

ขนมปังเป็นของสดจึงต้องติดวันผลิตและวันหมดอายุบนแพ็กเกจ


ขนมปังเป็นของสดจึงต้องติดวันผลิตและวันหมดอายุบนแพ็กเกจ | พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ต่อเนื่อง | Linx 8920 Continuous Inkjet Printer (CIJ)


การผลิตขนมปังแบบอุตสาหกรรมในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย ความชื้นและอุณหภูมิเป็นขั้วตรงข้ามกันกับภูมิภาคต้นกำเนิดของขนมปัง การผลิตขนมปังไม่เหมือนกับการผลิตของอื่นที่เรารับมาจากต่างประเทศเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างรถยนต์หรือเสื้อผ้า ขนมปังเป็นสินค้าที่ต้องใช้ความร่วมมือจากอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เพื่อให้แป้งขึ้นฟูได้อย่างที่มันควรจะเป็น ขนมปังเป็นอาหารที่ผลิตโดยเครื่องจักร แต่สภาพอากาศในแต่ละวันก็มีผลต่อวัตถุดิบที่เอามาใช้ผลิต อย่างแป้งสาลีในวันที่ฝนตก ก็มีความหนักและชื้นมากกว่าวันที่แดดแรง พนักงานจึงต้องมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบ เพื่อจะได้วางแผนการผลิตในวันนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม และเพราะความแรนดอมที่ว่านี้นี่แหละ เลยต้องมีการตรวจคุณภาพของขนมปังโดยการเก็บตัวอย่างไปเพาะเชื้อ เข้าแล็บ และตรวจคุณภาพกันทุกวันก่อนส่งออกขาย


แม้จะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจนผลิตขนมปังที่หอมนุ่มออกมาได้สำเร็จแล้วสภาพอากาศในระหว่างขนส่งสินค้าและวางขายอีก ด้วยความที่ขนมปังโดยธรรมชาติเป็นของสด เสียง่าย และอาจทำให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจซื้อไปกิน เพราะไม่รู้ว่าขนมปังนี้จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ จึงต้องติดวันผลิตและวันหมดอายุของขนมปังบนขนมปังทุกแบบที่วางขายโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต


เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Linx จากประเทศอังกฤษ เป็นผู้นำเรื่องเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมลงบรรจุภัณฑ์ อาทิ เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์อุตสาหกรรม เครื่องพิมพ์ข้างกล่อง เครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์ เครื่องเลเซอร์มาร์กกิ้ง และเครื่องพิมพ์เทอร์ ทรานเฟอร์ โอเวอร์พริ้นเตอร์
ผู้เขียนบทความ

พลอยไพลิน ตั้งบรรเจิดสุข


26 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page