top of page

ผลิตภัณฑ์ของใช้ครัวเรือนและทำความสะอาด | เครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ มีความจำเป็นอย่างไร


ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน หรือ ผลิตภัณฑ์ของใช้ครัวเรือน รวมไปจนถึงผลิภัณฑ์ทำความสะอาด (ผงซักฟอกน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาปรับสภาพอากาศ) จำเป็นต้องระบุรหัสบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายของประเทศแต่ละประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และมักจะมีหมายเลขแบทช์และวันหมดอายุ


การพิมพ์เลขรหัส หรือวันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ที่มีคุณภาพสูงช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่เพียงแต่บังคับใช้ในการรับประกันความปลอดภัยของผู้บริโภค แต่ยังช่วยให้แบรนด์สามารถปกป้องตัวเองจากการปลอมแปลง


Macsa ID เป็นผู้นำด้านเครื่องพิมพ์ จากประเทศสเปน ให้บริการโซลูชั่นสำหรับการทำเครื่องหมายและการเข้ารหัสคุณภาพสูงบนพลาสติก กระดาษ และกระจกในอุตสาหกรรมการดูแลครัวเรือน ระบบเครื่องพิมพืของ Macsa ID มีความไวต่อความจริงที่ว่าอุตสาหกรรมนี้ใช้ภาชนะบรรจุที่มักเต็มไปด้วยของเหลวและสารที่อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพ และอุปกรณ์ทำเครื่องหมาย ความปลอดภัยในกระบวนการทำเครื่องหมายจึงมีความสำคัญสูงสุด เลเซอร์ Macsa ID มี IP65, 66 ให้เลือกเพื่อให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ถูกนำไปใช้ เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเลเซอร์และเลนส์


เลเซอร์ Macsa ID มีชนิดของเลเซอร์ให้เลือก อาทิ กรีน เลเซอร์ (Green Laser) ยูวี เลเซอร์ (ยูวี เลเซอร์) ไฟบอร์ เลเซอร์ (Fiber Laser) คาร์บอนไดออกไซด์ เลเซอร์ (CO2 Laser)


28 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page