top of page

เครื่องเลเซอร์มาร์ค ถูกนำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ เพื่อระบุวันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ


เนื่องจากการมาร์กด้วยเลเซอร์แตกต่างจากวิธีการมาร์กแบบเดิม การมาร์กด้วยเลเซอร์เป็นใช้แสงของเลเซอร์เพื่อทำลายผิวของวัสดุ หรืออาจมีการเปลี่ยนสี โดยลักษณะการมาร์คเป็นแบบถาวร ความคมชัดและความสวยงามของการมาร์คนั้น ขึ้นอยู่กับหลากหลายเหตุผล แต่เหตุผลหลักๆ คือ เลือกชนิดของเครื่องเลเซอร์มาร์คให้เหมาะกับวัสดุที่จะมาร์ค ชนิดของเครื่องเลเซอร์มาร์คมีดังนี้

- ไฟเบอร์เลเซอร์ (Fiber Laser)

- ยูวีเลเซอร์ (UV Laser)

- กรีนเลเซอร์ (Green Laser)

- คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2 laser)


การมาร์คหรือการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ สามารถมาร์คข้อความ ตัวเลข โลโก้ บาร์โค๊ต และสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ พร้อมกันนี้ความเร็วในการมาร์คที่เป็นปัจจัยหลักในการถูกนำมาพิจารณา โดยปัจจุบันเลเซอร์สามารถตอบสนองความต้องการได้มากขึ้นหรืออาจสูงกว่าระบบพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ต่อเนื่อง อีกด้วย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ บางผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็กย่อมต้องการเครื่องมาร์คกิ้งที่สามารถมาร์คข้อความที่ขนาดเล็กมากๆ ซึ่งเครื่องเลเซอร์มาร์คสามารถมาร์คขนาดความสูงของข้อความเล็กว่า 1 มิลลิเมตรได้


เครื่องสำอางเป็นที่ชื่นชอบผู้หญิงทุกคน ด้วยการปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนยุคใหม่เครื่องสำอางเกือบจะกลายเป็นมาตรฐานสำหรับผู้หญิง และพวกเขายังกังวลเกี่ยวกับการซื้อเครื่องสำอางปลอม เพื่อปรับปรุงคุณภาพและอิทธิพลของแบรนด์ บริษัทเครื่องสำอางให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทเครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงหลายแห่งใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อทำเครื่องหมายข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page