top of page

เครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet Printer) เวอร์ชั่น 2.5 จาก ฮิวเลตต์-แพคการ์ด


เครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet Printer) เวอร์ชั่น 2.5 จาก ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard - HP) ทำงานอย่างไร


เทคโนโลยีอิงค์เจ็ทขั้นสูงของ HP ที่หลากหลายและราคาไม่แพงช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย จนในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีของ HP มาใช้ในขบวนการพิมพ์เพิ่มเติมลงบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อระบุวันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ เลขรหัส ล็อตนัมเบอร์ แบทช์นัมเบอร์ คิวอาร์โค๊ต บาร์โค๊ตรหัสแท่ง โลโก้ และ เครื่องหมายการค้า


หลักการทำงานของเครื่องระบบเทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ คือ เครื่องพิมพ์ถูกใช้ความร้อนในการทำให้หมึกที่อยู่ในตลับหมึก (ระบบปิด) เกิดความร้อนและเมื่อหมึกเป็นชองเหลวได้รับความร้อนจะเกิดแรงดันภายในตลับหมึกขึ้น และจะฉีดหรือพ่นผ่านหัวพ่น (nozzle plate) ออกมา ความร้อนที่ได้เกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับแผ่นความร้อนหน้าบริเวณ nozzle หมึกที่อยู่ในตลับหมึกมีคุณสมบัติไวต่อความร้อนและสามารถเปลียนสถานะจากของเหลวเป็นไอได้ง่ายกว่าน้ำ


ขณะที่หมึกถูกพ่น ฉีด หรือ ดันออกมาอยู่บนพื้นผิวของชิ้นงาน ส่วนผสมของหมึกที่เป็นตัวทำละลายหมึกจะระเหยออกสู้บรรยากาศคงเหลือไว้เพียงหมึกบนพื้นผิวของชิ้นงานหรือวัสดุนั้นๆ เครื่องพิมพ์ระบบเทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์นี้ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันสืบเนื่องจาก ราคาของเครื่องที่ไม่แพง ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่น มีหมึกหลากสีให้เลือกใช้ พิมพ์ได้ละเอียดถึง 2400 dpi ความเร็วในการพิมพ์สูงกว่าระบบพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ต่อเนื่อง ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย มีน้ำหนักใบ ไม่มีอะไหล่ที่ต้องทำการเก็บเป็น spare parts ซึ่งระบบพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์นี้ สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตสำหรับผู้ประกอบการได้อีกด้วย

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page