top of page

อุตสาหกรรมแป้งดัดแปรหรือสตาร์ชดัดแปร กับงานพิมพ์ที่ตอบโจทย์ | เครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ต


ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก มีผลผลิตหัวมันสดประมาณ 20 ล้านตันต่อปี ผลผลิตส่วนใหญ่ถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่สำคัญ ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันสำปะหลัง ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมากที่สุดในโลก สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแป้งดิบที่มีราคาถูก แนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับแป้งมันสำปะหลังคือ ทำเป็นแป้งดัดแปร (Modified Starch) เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งดังนั้นความชัดเจนของฉลากจึงเป็นเรื่องสำคัญ อันดับต้นๆ ในการส่งออกวัตถุดิบเหล่านี้


การพิมพ์ฉลากจึงมีความสำคัญมากเนื่องจากการส่งออกมีขั้นตอนกระบวนการหลายขั้นตอนหากฉลากขาดความชัดเจนอาจส่งผลต่อสินค้าในล็อตนั้นๆ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุด คงจะหนีไม่พ้นเครื่องพิมพ์ระบบ เทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet Printer) ยี่ห้อ HSA JET จากประเทศเดนมาร์ก ที่สามารถตอบโจทย์ในการพิมพ์ได้ดีที่สุด คมชัดที่สุด โดยให้ความละเอียดสูงสุดถึง 2400 Dpi หรือสามารถพิมพ์ความยาวต่อเนื่องได้ถึง 2.7 เมตร ใน 1 ปริ้น และสามารถพิมพ์เป็นโลโก้ หรือบาร์โค๊ตได้
ผู้เขียนบทความ

พลอยไพลิน ตั้งบรรเจิดสุข


106 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page