top of page

หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ | หมึกล่องหน หมึก หมึกกันปลอม หมึกชนิดพิเศษ


หมึกพิมพ์เอนกประสงค์ชนิดเรืองแสงที่มองไม่เห็น เหมาะสำหรับการพิมพ์รหัสสินค้าทั่วไปตามท้องตลาดมีการยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิวต่างๆ เช่นพลาสติก, โลหะ แก้ว กระดาษ หนัง และโฟม ได้ดี การพิมพ์แบบซ่อนเร้นหรือล่องหน ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่เหมาะสมกับคุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลงนั้นๆ หรืออาจต้องใช้เทคนิค เฉพาะเจาะจงในการตรวจสอบว่าสิ่งพิมพ์นั้น ๆ เป็นของจริงหรือไม่ การพิมพ์แบบล่องหนมีข้อดีคือ ยากต่อการลอกเลียนแบบ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นใช้หมึกพิมพ์นี้พิมพ์ ที่ต้องการป้องกันการปลอมแปลงแล้ว กลุ่มมิจฉาชีพอาจจะไม่ทราบ ทำให้ไม่สามารถทำปลอมได้ หรือทำปลอมแปลงได้ก็ไม่เหมือนทั้งหมด


หมึกล่องหนหรือหมึกชนิดพิเศษนี้ พอจำแนกได้ดังนี้

  1. หมึกล่องหน Invisible UV เมื่อพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ Invisible UV นี้แล้ว จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่จะมองเห็นการเรืองแสงเป็นสีต่างๆ เมื่อมองภายใต้หลอดไฟยูวี หรือ อัลตราไวโอเลต (UV light)

  2. หมึกล่องหน Invisible IR เมื่อพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ Invisible IR นี้แล้ว จะไม่มองเห็นด้วยตาเปล่า แต่จะมองเห็นการเรืองแสงหรือข้อความต่างที่ถูกพิมพ์ เมื่อมองภายใต้หลอดไฟ รังสีอินฟราเรด

ในอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ์ เพื่อระบุวันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ รหัสสินค้า ล็อตนัมเบอร์ หรือโลโก้ บนสินค้าโดยตรงหรือบนบรรจุภัณฑ์ ระบบเครื่องพิมพ์ที่ถูกนำมาใช้คือ ระบบเทอร์มอลอิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet Printer, TIJ) และ ระบบอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ต่อเนื่องอุตสาหกรรม (Continuous Inkjet Printer, CIJ) โดยอุสาหกรรมที่นิยมใช้คือ อุตสาหกรรมรถยนต์ อาหารและเครืื่องดื่ม ยา เคมีภัณฑ์ ก่อสร้าง เครื่องสำอางค์ สิ่งพิมพ์ และลิเล็คทรอนิคส์
ผู้เขียนบทความ

ธนาภรณ์ ไลธิตินาถกุล264 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page