top of page

เครื่องพิมพ์ Linx 8920 กับระบบเคลื่อนที่หัวพิมพ์ระบบแอคชูเอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า


เครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมออายุ ล็อตนัมเบอร์ ระบบพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ระบบต่อเนื่องยี่ห้อ Linx (Linx CIJ Printer) ถูกเคลื่อนที่ด้วยระบบแอคชูเอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม


ระบบการพิมพ์อิงค์เจ็ท Traversing Inkjet ของ PT Asia ออกแบบมาเพื่อใช้กับบรรจุภัณฑ์แบบหลายแถว (multi-lane) โดยติดตั้งเครื่องพิมพ์กับเครื่อง Stick Packaing Machine ยี่ห้อ Viking Masek


การใช้หัวพิมพ์อิงค์เจ็ตเดี่ยวหรือคู่ ระบบการเคลื่อนที่ของหัวพิมพ์เหล่านี้จะพิมพ์แพ็คเกจหลายแถวโดยอัตโนมัติในทั้งสองทิศทางของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ (flexible packing film) เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานแบบหลายเลน (multi-lane) ทั้งหมด


สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ ระบบการพิมพ์เหล่านี้มีความสามารถในการพิมพ์บาร์โค้ด หมายเลขล็อต เวลาผลิตจริง วันสิ้นอายุ ด้วยความสามารถในการพิมพ์สูงสุด 5 บรรทัดด้วยหัวพิมพ์เดียว โซลูชั่นอิงค์เจ็ทนี้ จึงมีตัวเลือกการพิมพ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ


สำหรับโซลูชั่นนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเครื่องพิมพ์ ลดต้นทุนในการผลิต ลดต้นทุนในการลงทุนครั้งแรก โดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องพิมพ์ 5 - 8 เครื่อง ลดพิ้นที่ในการใช้พื้นที่ในการติดตั้งเครื่อง


เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ Linx 8900 ซีรี่ส์ ได้รับการออกแบบสำหรับการพิมพ์ผ่านเว็บ หรือฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ด้วยหัวพิมพ์เดียวหรือสองหัว โดยหัวพิมพ์นี้สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งทิศทางแนวตั้งและแนวนอน ( X and Y moving)

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page