top of page

เลเซอร์มาร์คกิ้ง บนถ้วยพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate)


PET (Polyethylene Terephthalate) เป็นวัสดุพลาสติกที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับถ้วยพลาสติก แต่ยังอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นสิ่งทอ แม้ว่ามันจะถูกแบนสำหรับการใช้งานแบบใช้ครั้งเดียว แต่วันนี้มันยังคงเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และมันจะยังคงถูกนำมาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ซ้ำได้ เนื่องจากมันจะกลายเป็นรีไซเคิลได้มากขึ้น การใช้งานหลักคือพลาสติกใสซึ่งทำได้โดยการระบายความร้อนอย่างรวดเร็วในกระบวนการผลิต PET สามารถทนความเป็นกรดและสามารถกันการซึมผ่านออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษเกี่ยวกับการพิมพ์เลขรหัส (Coding and Marking) ที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเลือก เลเซอร์มาร์กกิ้ง ที่เหมาะสมที่สุด


เมื่อทำการมาร์คกิ้งบนบรรจุภัณฑ์ PET แบบโปร่งใสด้วยเครื่อง เลเซอร์ CO2 ตัวเลือกความยาวคลื่นที่จะใช้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด ภายในช่วงเลเซอร์ของ Macsa id C Series เรามีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันสามแบบ:

  • SPA CB: 10.6 ไมโครเมตร

  • SPA CF: 10.2 ไมโครเมตร

  • SPA CP: 9.3 ไมโครเมตร

เมื่อเราใช้ความยาวคลื่นที่พบบ่อยที่สุดคือ 10.6 ไมโครเมตร และความยาวคลื่น 10.2 ไมโครเมตร ปฏิกิริยาของเลเซอร์บน PET ทำให้เกิดการแกะสลัก หรือการกัดลึกเข้าไปในเนื้อพลาสติก PET ซึ่งสร้างเครื่องหมายโปร่งใสและทำให้วัสดุอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตามเมื่อเราใช้ความยาวคลื่น 9.3 ไมโครเมตร ปฏิกิริยาระหว่างวัสดุและการแผ่รังสีเป็นหนึ่งในการเกิดฟองหรือโฟมสีขาวนูนขึ้นจากเนื้อของ PET ซึ่งทำให้เกิดความคนชัดในการมาร์คกิ้งมากกว่าความยาวคลื่น 10.6 และ 10.2 ไมโครเมต ร

จากปฏิกิริยาที่แตกต่างนี้ มีประโยชน์อย่างชัดเจนทั้งในการรักษาความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของเครื่องดื่มอัดลมจากแรงดันภายใน และการมาร์คกิ้งหรือการพิมพ์เลขหัสบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิดความคมชัด ไม่ว่าจะเป็นรหัสวันหมดอายุหรือโลโก้โฆษณา เช่นในตัวอย่างของแอปพลิเคชันนี้การมาร์คด้วยเครื่องเลเซอร์รุ่น SPA CP 30 ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับถ้วยพลาสติกได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

รูปซ้ายมือ - ใช้เครื่องเลเซอร์ความยาวคลื่น 9.3 ไมโครเมตร

รูปขวามือ - ใช้เครื่องเลเซอร์ความยาวคลื่น 10.6 ไมโครเมตรเลเซอร์ รุ่น SPA CP 30

เลนส์ 100 x 100 มิลลิเมตร

ผลิตภัณฑ์ ถ้วยพลาสติก

ชนิดของบรรจุภัณฑ์ พลาสติก PET

ชนิดของการมาร์คกิ้ง หยุดแล้วมาร์คกิ้ง

ความเร็วในการมาร์ค 100 เมตร/นาที

102 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page