top of page

พิมพ์วันเดือนปีผลิต-วันหมดอายุ บนก้นกระป๋องโลหะหรือกระป๋องอลูมิเนียม สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม


เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ Linx จากประเทศอังกฤษ เป็นเครื่องพิมพ์เลขรหัส วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ และ แบชท์นัมเบอร์ บนก้นกระป๋องอลูมิเนียม หรือกระป๋องโลหะ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต


ในขบวนการผลิตเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มชูกำลัง ที่ใช้กระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยมากแล้วไลน์การผลิตจะค่อนข้างเร็ว ซึ่งเป็นข้อดีของกระป๋องอลูมิเนียม แต่เมื่อไลน์การผลิตที่เร็วแล้วอุปกรณ์อื่นๆ ย่อมต้องสัมพันธ์กันไปด้วย


บางครั้งหมึกที่พิมพ์บนกระป๋องโลหะต้องเปลี่ยนสีได้อีกด้วย เนื่องจากขบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มบางชนิด เมื่อขบวนการพิมพ์เสร็จสิ้น กระป๋องจะต้องผ่านหม้อต้มเพื่อทำการฆ่าเชื้อ หรือที่เรียกว่า ผ่านขบวนการ 'รีทอร์ท' (เครื่องฆ่าเชื้อ หรือ หม้อฆ๋าเชื้อภายใต้แรงดัน) หมึกพิมพ์ที่ถูกพิมพ์ไว้หลังผ่านขบวนการรีทอร์ทต้องเปลี่ยนสีได้ เพื่อเป็นดัชนีว่า ผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านขบวนการฆ่าเชื้อมาแล้วนั่นเอง


เครื่องพิมพ์ Linx ได้นำเสนอโซลูชั่นการพิมพ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ รวมถึงตัวเลือกเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงพิเศษ เมื่อรวมกับหมึกความเร็วสูงและหมึกเทอร์โมโรโครมิคซ์ (Thermochromic) แบบครบวงจร โดยเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ต่อเนื่อง Linx นำความเชี่ยวชาญด้านแอพพลิเคชั่นบรรจุกระป๋องมานานกว่า 40 ปีแก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีโซลูชั่นอีกหนึ่งทางเลือกคือเลเซอร์ไฟเบอร์ ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเครื่องพิมพ์ระบบอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นระบบพิมพ์ที่ไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องใช้ และทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานสะอาดอีกด้วย เนื่องจากไม่ต้องใช้หมึกในการพิมพ์

ผู้เขียนบทความ

แอดมิน

319 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page