top of page

การพิมพ์คิวอาร์โค๊ต (Printing QR Codes)


บาร์โค้ด นั้นในปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นเพราะความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพราะเพียงแค่สแกนเท่านั้น ก็สามารถทราบรหัสสินค้าหรือข้อมูลสินค้าได้ บาร์โค้ดจึงมีส่วนในการทำให้เกิดลักษณะการทำงานในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างมากขึ้นได้ในปัจจุบัน


ด้วยความสะดวกสบายทำให้บาร์โค้ดจึงได้รับการยอมรับมากขึ้นในตลาด และเริ่มมีความคิดริเริ่มที่จะทำให้มันสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้มากขึ้น เก็บตัวอักษรได้มากขึ้น และสามารถที่จะถูกผลิตออกมาโดยใช้พื้นที่ในการพิมพ์ที่น้อยลง ดังนั้นจึงเกิดความพยายามที่จะเพิ่มปริมาณการเก็บข้อมูลโดยใช้บาร์โค้ดให้มากขึ้น เช่น ความพยายามที่จะเพิ่มตัวเลขให้ที่อยู่ในบาร์โค้ดให้มากขึ้น หรือ ความพยายามที่จะนำบาร์โค้ดหลายๆ อันมาเรียงต่อกัน เป็นต้น


QR Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ (2D CODE) ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทในประเทศญี่ปุ่น นั่นคือ DENSO WAVE (ปัจจุบัน เป็นแผนกหนึ่งใน DENSO Corporation) มีการผลิตออกมาครั้งแรกในปี 1994 มีวัตถุประสงค์ตามชื่อ QR นั่นคือ Quick response หรือการตอบสนองที่รวดเร็ว


ลักษณะเด่นของคิวอาร์โค๊ต

  1. บรรจุข้อมูลได้ในปริมาณมาก

  2. มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก

  3. อ่านได้ง่าย ถึงแม้คิวอาร์โค๊ตที่พิมพ์จะสกปรกหรือฉีกขาด

  4. อ่านได้ 360 องศา หรือ ทุกทิศทุกทาง

เครื่องพิพพ์วันที่บรรจุภัณฑ์ ที่สามารถพิมพ์คิวอาร์โค๊ตได้

  1. เครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet Printer, TIJ)

  2. เครื่องพิมพ์เทอร์มอลทรานเฟอร์โอเวอร์พริ้นเตอร์ (Thermal Transfer Overprinter, TTO)

  3. เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ต่อเนื่อง (Continuous Inkjet Printer, CIJ)

  4. เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง (Laser Marking)


Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page