top of page

ข้าวสารบรรจุถุงที่เราซื้อมาสามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ถึงจะหมดอายุ?

Updated: Jan 14, 2020


เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต โลโก้ เครื่องหมายการค้า และบาร์โค้ด ด้วยระบบระบบเทอร์มอล์ ทรานเฟอร์ โอเวอร์ พริ้นเตอร์ (Linx Thermal Transfer Over Printer : TTO) เพื่อช่วยระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้าว


ข้าวไทย คือธัญพืชหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทย และอีกกว่าครึ่งของประชากรชาวโลก เป็นธัญพืชที่มีการเพาะปลูกมากเป็นที่สองของโลกรองจากข้าวสาลี โดยชาวเอเชียเป็นผู้บริโภคกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตทั่วโลก การเลือกซื้อข้าวถุงให้สังเกตที่เมล็ดข้าว ดูลักษณะของเมล็ด ดูสวยงาม ผิวเรียบ แข็ง แห้ง ไม่มีรอยแตก ไม่จับติดกันเป็นก้อน ขนาดเล็กใหญ่ไม่ต่างกัน ไม่มีสีสันที่ผิดปกติ


นอกจากนี้แล้ว โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวตระหนักถึงผู้บริโภค จะทำอย่างไรให้ ผู้บริโภคได้ทราบถคง รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ จุดเด่นของแบรนด์ ความแตกตางของแบรนด์ หรือสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆ แหล่งที่มา แหล่งที่ผลิตจาก วันทีผลิต วันที่หมดอายุ ราคาจำหน่าย


โรงงานผลิต จึงพยายามหาวิธีการแก้ปัญหา ให้ตอบโจทย์ในด้านการแข่งขัน โดยการนำเอาเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต โลโก้ เครื่องหมายการค้า และบาร์โค้ด ด้วยระบบเทอร์มอล์ ทรานเฟอร์ โอเวอร์ พริ้นเตอร์ (Linx Thermal Transfer Over Printer : TTO) มาช่วยในระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ข้าว สถานที่ผลิต วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ราคาจำหน่าย ลงบนถุงบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เหมาะแก่การเลือกซื้อ นำเป็นของฝาก หรือเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังทั่วโลกได้อีกด้วยผู้เขียนบทความ

น้ำอ้อย จตุมิตร862 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page