top of page

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันที่เดือนหมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ โค้ดเวลาอัตโนมัติ 'ซอสปรุงรส'


เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันที่เดือนหมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ โค้ดเวลาอัตโนมัติ ด้วยระบบ Continuous Inkjet printers ( Model LInx 8920 ) กับผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงรส


ในปัจจุบัน ในยุคที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโลน่า (Covid-19) ทุกคนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ จึงทำให้คนส่วนใหญ่เปลี่ยน วิถีการใช้ชีวิต การกิน การอยู่ เริ่มเข้าครัวทำอาหารเองกันมากขึ้น


ในที่นี้ เราจะมาดูวิธีการเลือกวัตถุดิบ เลือก ซอสปรุงรสต่าง ๆ ที่ นำมาประกอบอาหาร เพื่อให้ถูกอนามัย สะอาด ปลอดภัย โดยสังเกตุจากการระบุวันที่ผลิต วันที่เดือนหมดอายุ ล็อตนับเบอร์ เวลาผลิต ดูชื่อผู้ผลิต เครื่องหมาย อย. ที่ระบุบนซอสปรุงรส และในส่วนของกระบวนการผลิตจะใช้ เครื่องพิมพ์อิ้งเจทเป็นส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ระบุวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ล็อตนับเบอร์ โค้ดเวลาอัตโนมัติ ด้วยระบบ Continuous Inkjet printers ( Model Linx 8920 ) ลงบนขวดซอส โดยคำนึงถึง ส่วนผสมน้ำหมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์อิ้งเจท มีทั้งประเภท Food grade และ Food Contact ได้รับมาตรฐานในการนำไปใช้ในกระบวนการผลิต อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และน้ำหมึกมีคุณสมบัติเฉพาะ มีหลายสีเช่น สีดำ สีขาว สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว แต่ละ นัมเบอร์มีคุณสมบัติแตกต่างกัน สามารถนำไปใช้ ในกระบวนห้องเย็น กระบวนการสเตอริไลส์การฆ่าเชื้อ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทางผู้ผลิต ที่ต้องการความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจ เชื่อมั่น ในตัวผลิตภัณฑ์
ผู้เขียนบทความ

น้ำอ้อย จตุมิตร


23 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page