5 เหตุผลหลัก ทำให้การซีลปิดผนึกฝาฟอยล์แบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงสุด


ด้วยการร่วมมือกันระหว่างบริษัทผู้นำเครื่องซีลปิดผนึกฝาฟอยล์เหนี่ยวนำไฟฟ้า (Enercon Induction Cap Sealer) และบริษัทผู้ผลิตไลเนอร์หรืออลูมิเนียมฟอยล์ (Selig Group) ทำให้มีบทสรุปประสิทธิภาพสูงสุดของการซีลปิดผนึกฝาฟอยล์ ดังนี้

  1. การเลือกชนิดของไลเนอร์หรืออลูมิเนียมฟอยล์อย่างเหมาะสม

  2. การกำหนดค่าของเครื่องอย่างถูกต้อง อาทิ ความร้อน แรงบิดฝาขวด และเวลาซีล

  3. หากแรงบิดฝาขวดต่ำ ประสิทธิภาพของการซีลปิดผนึกฝาฟอยล์ก้อจะต่ำตาม

  4. ระยะห่างของฝาเกลียวกับหัวซีล ควรห่างกันประมาณ 3 มิลลิเมตร ดังนั้นควรเลือกชนิดของหัวซีลให้เหมาะสมกับขนาดและรูปทรงของฝาเกลียว

  5. ความเรียบของปากขวดและคุณภาพของเกลียวฝาขวด

ผู้เขียนบทความ

แอดมิน47 views0 comments

สนใจรับข่าวสาร

  • White Facebook Icon

998 หมู่ 3  |  ต.สำโรงเหนือง  |  อ.เมือง  |  จ.สมุทรปราการ  |  10270

อีเมลล์ info@ptasia.biz

© 2020 by Marketing Team, PT Asia Group | Thailand