top of page

คอสเมติกส์ | พิมพ์วันเดือนปีผลิตล็อตนัมเบอร์ ด้วยเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์อุตสาหกรรม


คอสเมติกส์ | พิมพ์วันเดือนปีผลิตล็อตนัมเบอร์ ด้วยเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์อุตสาหกรรม ยี่ห้อ Linx

คอสเมติกส์ หรือเครื่องสำอางค์ ที่กลายเป็นสิ่งจำเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทำให้ธุรกิจคอสเมติกเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น และประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตเครื่องสำอางที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอยู่ในลำดับที่ 17 อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพิ่มขึ้นโดยพิ่มมากขึ้นจากธุรกิจ SME และเทรนด์เครื่องสำอางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


เครื่องสำอางออแกนิก ผู้บริโภคยุคใหม่รักสุขภาพและเน้นธรรมชาติ 100% จึงนิยมวัตถุดิบธรรมชาติมากกว่าสารเคมี และยังรวมถึงบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดแก้วแทนพลาสติก กล่องสินค้าย่อยสลายได้ ดีทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและเครื่องสำอางออแกนิคที่ประกอบด้วยสารที่เป็นพื้นฐานจากธรรมชาติ ไม่ไปดัดแปลงตกแต่งอะไรเพิ่ม นั่นหมายความว่า วัตถุดิบที่นำมาใช้ก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารเคมีปนเปื้อน ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม ไม่ใช่สารสังเคราะห์ ไม่ใช้เทคโนโลยีไปยุ่งเกี่ยวกับสาร กระบวนการผลิตก็ต้องไม่ปะปนไปกับสารปนเปื้อนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการจะสามารถอ้างได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นออร์แกนิคหรือไม่ ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่สามารถออกใบรับรองได้โดยเฉพาะ รวมถึงการแจ้งวันเดือนปีผลิตล็อตนัมเบอร์บนผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน


เครื่องพิมพ์ อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ต่อเนื่อง (Linx Continuous Inkjet Printer, CIJ) รุ่น 8920 จากประเทศอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับธุรกิจคอสเมติกส์ สามารถพิมพ์ระบุพิมพ์วันเดือนปีผลิตล็อตนัมเบอร์ และเหมาะสำหรับงานพิมพ์บนพื้นผิวที่มีความหลากหลาน อาทิเช่น บนเนื้อพลาสติก กล่องเคลือบมัน เป็นต้น

#เครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต #เครื่องสำอาง #Linx
ผู้เขียนบทความ

พลอยไพลิน ตั้งบรรเจิดสุข

35 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page