top of page

การพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ เลขรหัส ผลิตภัณฑ์นม


โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายการผลิตที่เคลื่อนไหวเร็วซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งเวลาในการนำออกสู่ตลาดสั้นและอัตรากำไรอาจต่ำ

การพิมพ์เพิ่มเติมลงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นม

การเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพแต่ไม่ค่อยมีเวลานั้นมีอิทธิพลต่อแนวโน้มในปัจจุบันในอุตสาหกรรมนม เนื่องจากการพิมพ์ผลิตภัณฑ์นมเป็นชุดจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับประเภทบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินงานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการผลิตแบบเปียกถือเป็นกุญแจสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายการผลิตรวดเร็วซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งเวลาในการนำออกสู่ตลาดสั้นและอัตรากำไรอาจต่ำ


ไม่ว่าจะพิมพ์เพิ่มเติมบนฟิล์ม กล่องกระดาษ ภาชนะพลาสติกและแก้วหรือขวดที่มีความยืดหยุ่น เครื่องพิมพ์ Linx ได้รับการออกแบบให้มีความน่าเชื่อถือ ทนทาน และพิมพ์รหัสที่แม่นยำและทนทานบนวัสดุบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท สิ่งนี้ทำให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเขียนโค้ด ลดต้นทุน และลดของเสีย


รักษาเวลาทำงานและควบคุมต้นทุน

การทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการผลิตผลิตภัณฑ์นมแบบเปียกหรือชื้นถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายการผลิตที่รวดเร็ว การรักษาเวลาพร้อมใช้งานถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งเวลาในการนำออกสู่ตลาดมีจำกัดและการควบคุมต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง


โซลูชั่นการพิมพ์เลขรหัสและการทำเครื่องหมาย หรือพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันสิ้นอายุของ Linx ช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการเข้ารหัส ลดของเสีย เพิ่มปริมาณการผลิตสูงสุด และตรงตามกำหนดเวลาการพิมพ์เลขรหัสผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์หลายประเภท


พลาสติก แก้ว และกระดาษแข็ง

เลเซอร์โค้ดเดอร์ของ Linx ให้โค้ดคุณภาพสูงและถาวร พิมพ์โดยตรงบนฝาฟิล์ม หม้อพลาสติกและแก้ว และกล่องกระดาษแข็ง


เหยือก ขวด ฉลาก และปลอกสวม

การเขียนโค้ดคุณภาพสูงลงบนพลาสติกโดยตรง หรือบนฉลากหรือปลอกด้วยโซลูชั่นการพิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์นมแบบอิงค์เจ็ตต่อเนื่อง (CIJ) เลเซอร์ (Laser) หรือเทอร์มอลทรานเฟอร์โอเวอร์พริ้นเตอร์ (TTO) ของ Linx


ถุง ถุงเพาซ์ และฟิล์มยืดหยุ่น

การพิมพ์เลขรหัส แบทช์นัมเบอร์ บนบรรจุภัณฑ์ฟิล์มที่ยืดหยุ่นด้วยเครื่อง Linx Thermal Transfer เครื่องเข้ารหัสอิงค์เจ็ตต่อเนื่อง และเครื่องด้วยเลเซอร์มาร์คกิ้ง

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page