top of page

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน | เลือกเครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ระบบอิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน | เลือกเครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ระบบอิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์ จากประเทศอังกฤษ ภายใต้แบรนด์ LINX

สำหรับภาคอุตสหกรรม 'ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน' มูลค่ามหาศาลทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ที่ถูกพัฒนาและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาทดแทน เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง และเพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดได้ เมื่อมีการพัฒนาเรื่องของบรรจุภัณฑ์ย่อมมีผลโดยตรงกับวัสดุที่นำมาใช้ ย่อมมีการพัฒนามาพร้อมๆ กัน ดังที่เราจะให้ได้จากซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ห้างร้านที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน มีหลากหลายแบรนด์ และแต่ละแบรนด์จึงพยายามสร้างความโดดเด่น เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้ทั้งหลายมีความสนใจ


น้ำยาล้างจาน คือสารชำระล้าง (detergent) ที่ใช้ช่วยในการล้างจาน มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ที่มีการระคายเคืองต่ำ ประโยชน์หลักของน้ำยาล้างจานคือใช้ล้างภาชนะและเครื่องครัวด้วยมือหลังจากประกอบหรือรับประทานอาหารแล้ว น้ำยาล้างจานทำให้สิ่งสกปรกและไขมันหลุดจากภาชนะและรวมตัวเป็นอีมัลชัน (emulsion) อยู่ในน้ำหรือฟอง (foam) เนื่องจากโมเลกุลของน้ำยาล้างจานประกอบด้วยส่วนที่มีขั้วและไม่มีขั้วเช่นเดียวกับผงซักฟอก ส่วนที่มีขั้วจะจับกับโมเลกุลของน้ำ และส่วนที่ไม่มีขั้วจะจับกับสิ่งสกปรกให้หลุดออก ในสมัยก่อนมีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น สบู่ล้างจาน หรือ ครีมล้างจานเนื่องจากเคยผลิตในรูปของสบู่และครีมมาก่อน ปัจจุบันน้ำยาล้างจานมีส่วนผสมอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น น้ำมะนาวหรือชา ซึ่งเชื่อว่าเป็นการช่วยให้ภาชนะสะอาดมากขึ้นและถนอมมือมากกว่าเดิม


เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Linx จากประเทศอังกฤษ เป็นผู้นำเรื่องเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมลงบรรจุภัณฑ์ อาทิ เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์อุตสาหกรรม เครื่องพิมพ์ข้างกล่อง เครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์ เครื่องเลเซอร์มาร์กกิ้ง และเครื่องพิมพ์เทอร์ ทรานเฟอร์ โอเวอร์พริ้นเตอร์

#น้ำยาล้างจาน #เครื่องวันเดือนปีผลิต #Linxผู้เขียนบทความ

ดวงพร เชยอรุณ

Duangporn@ptasia.biz

122 views0 comments
bottom of page