top of page

เครื่องพิมพ์เปลือกไข่ ระบบเทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet Printer, TIJ) ยี่ห้อ HSAJET


หลักการสำคัญที่สุด ที่จะบ่งชี้เรื่องความสดใหม่ของไข่ไก่ คือการให้ข้อมูลที่สำคัญลงไปอาทิ เช่น วันที่วันหมดอายุ ของไข่ฟองนั้นๆ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ โดยข้อมูลที่แจ้งไว้เพื่อการตรวจสอบและเพื่อมั่นใจว่า ไข่ไก่ ฟองนั้นมีความสดใหม่ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค


ในปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสนใจ ให้เวลากับการดูแล สุขภาพ และเรื่องความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ในความต้องการในด้านต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยให้สินค้าอุตสาหกรรมในส่วนบริโภค ต้องหันมาให้ความสำคัญในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น ไข่ไก่ ทั่วไปตามท้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีการใส่โลโก้หรือวันที่ผลิตวันหมดอายุเพิ่มเติมลงไปเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค


การพิมพ์ข้อมูลลงบนไข่ ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ เทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet Printer) ยี่ห้อ HSAJET จากประเทศเดนมาร์ก และหมึกเกรดคุณภาพที่เหมาะสมกับอาหาร (Food Grade) เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับไข่ไก่ ยิ่งตลาดผู้บริโภคปรับตัวไปเร็วแค่ไหนสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตก็คือการตามตลาดให้ทัน

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page