top of page

เครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ เจลล้างมือ


เจลล้างมือเป็นของใช้สิ้นเปลืองที่จำเป็นอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน คุณสมบัติของเจลล้างมือ สามารถชำระล้างสิ่งสกปรก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อโรคต่างๆที่อยู่บนฝ่ามือได้ในทันทีโดยไม่ต้องล้างออก

จากสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดขึ้นในหลายๆประเทศ เชื้อโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มีผู้เสียชีวิตก็มากตามมาด้วยเช่นกัน เจลล้างมือจึงเป็นสินค้าที่มีผู้บริโภคมีความต้องการสุงเป็นอันดับต้นๆรองจากหน้ากากอนามัย


ผู้ผลิตหลายๆยี่ห้อ จึงต้องเร่งการผลิตเพื่อให้ทันต่อความต่อการของผู้บริโภค ในกระบวนการผลิตจึงจำเป็นต้องพิมพ์วันเดือนปีที่ผลิต-วันหมดอายุ ล้อตนัมเบอร์ที่ผลิต


โดยส่วนใหญ่เจลล้างมือจะอยู่ในรูปแบบของหลอดพลาสติคหรือขวดพลาสติค เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมที่จะนำมาพิมพ์จึงต้องเป็นเครื่องพิมพ์ ระบบ CIJ) ซึ่งเป็นระบบพิมพ์ Continuous inkjet printer สามารถพิมพ์ได้ทุกพื้นผิว มีหมึกพิมพ์ให้เลือกใช้ได้หลายเบอร์ที่เหมาะสมกับพื้นผิว ทั้งขวดแก้ว ขวดพลาสติก เหล็ก ไม้ ฯลฯ


Linx continuous inkjet printer model 8920 รับรองการพิมพ์ได้ถึง 6 บรรทัด สปีดสูงสุดที่ 7.28 m/s หรือที่ 436.8 เมตร/นาที สำหรับพิมพ์ที่ 1 บรรทัด ซึ่งเป็นสปีดที่สูงมาก สามารถพิมพ์ชิ้นงานได้ถึง 1,000 กว่าชิ้น/นาทีเลยทีเดียว ส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วและทันต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแน่นอน

23 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page