top of page

แนวทางการซีลปิดผนึกฝาฟอลย์แบบสมบูรณ์ Induction Cap Sealing Best Practices


การซีลปิดผนึกฝาฟอยล์แบบสมบูรณ์

ผู้ผลิตได้นำการซีลปิดผนึกฝาฟอยล์มาใช้ในวงการบรรจุภัณฑ์ เพื่อยังประโยชน์ อาทิ การป้องกันการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์ รักษาความสด และให้หลักฐานการงัดแงะ


ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ในด้านการซีลปิดผนึกฝาฟอยล์ ด้วยการซีลแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า (ความร้อน แรงกด และ เวลา) ด้วยการมั่นใจว่าได้ว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสม เช่น ฝาเกลียว ไลเนอร์หรือฟอยล์ ขวดบรรจุภัณฑ์ และการกำหนดค่าต่างๆ อย่างเหมาะสม


ประโยชน์ของการซีลปิดผนึกฝาฟอยส์

  • ป้องกันการรั่วไหล

  • หลักฐานการงัดแงะสินค้า

  • รักษาความสดใหม่

  • ป้องกันการปลอมแปลง

  • ยืดอายุการเก็บรักษา

  • เพิ่มมูลค่าสินค้า

หลักการทำงานของการซีลปิดผนึกฝาฟอยล์เหนี่ยวนำไฟฟ้า

ขวดที่ถูกปิดฝาแล้ว (ด้วยแรงกดหรือแรงบิด ที่เหมาะสม) จะวิ่งผ่านหัวของเครื่องซีล โดยเป็นการซีลแบบไม่สัมผัส ภายใต้ฝาปิดขวดนั้นจะมีการบรรจุแผ่นโฟมหรือไลเนอร์ไว้ภายใน ขณะที่ขวดวิ่งผ่านหัวเครื่องซีล ความร้อนจะส่งผ่านมายังฝาของขวด โดยความร้อนที่ได้นี้เกิดจากสนามแม่เหล็กจากหัวของเครื่องซีล ขณะนั้นเองฟอยล์เมื่อได้รับความร้อนก็จะลายติดกับขอบปากขวด โดยฟอยล์นี้จะถูกเคลือบด้วยโพลิเมอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ตามคุณสมบัติที่ต้องการ เพื่อให้มีการเกาะยึดกับปากขวดได้เป็นอย่างดี


การเลือกไลเนอร์หรือฟอยล์ให้เหมาะสม

ภาพที่ 1 ใช้สำหรับการซีลปิดผนึกฝาขวด เพื่อป้องกันการรั่วไหลและรักษาความสดของสินค้า โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จะต้องกำหนดต่อไปว่า หลังจากผู้บริโภคดึงฝาฟอยล์แล้วเพียงให้ฟอยล์หลุดแบบไร้ร่องรอย หรือต้องการแสดงการงัดแงะ โดยรูปแบบของฟอยล์อาจมีแท็ปเพื่อให้ง่ายต่อการดึง

ภาพที่ 2 การซีลปิดผนึกฝาขวดมีการเพิ่มฟังค์ชั่นเขาไปจากภาพที่ 1 โดยไลเนอร์หรือฟอยล์มีสองชั้น (two piece liner) โดยการยึดเกาะของแว็กซ์ระหว่างแผ่นฟอยล์และแผ่นโฟม หรือแผ่นเยื้อกระดาษ

ภาพที่ 3 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในขวด เป็นสารเคมี หรือน้ำมัน ไลเนอร์จะต้องมีชั้น (Barrier) ที่สามารถป้องกันสารเหล่านี้ได้


ลักษณะของหัวเครื่องซีล

1. หัวชนิดเรียบ

2. หัวพิเศษเฉพาะงาน

3. หัวอุโมงค์

4. หัวอุโมงค์ลึก

โดยแต่ละชนิดของหัวเครื่องซีลปิดผนึกแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า มีความแตกต่างกันออกไป เราควรเลือกชนิดของหัวซีลให้เหมาะกับลักษณะของฝาขวดและขวด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซีล


ฝามีความสำคัญอย่างไรกับคุณภาพการซีล

ฝาเกลียวจะทำหน้าที่กดแผ่นฟอยล์ลงบนขอบปากขวด หรือที่เราเรียกว่า Landed Area โดยต้องอาศัยแรงกดที่พอเหมาะและพื้นที่ของปากขวดต้องเรียบสม่ำเสมอทุกด้าน โดยฝาเกลียวชนิดแบบต่อเนื่อง และ เกลียวชนิดป้องกันเด็กเปิด ระยะระหว่างขอบปากขวดและฟอยล์จะมีช่องว่างเล็กน้อย ส่วนฝาเกลียวชนิดหัวกด หรือ ฝาฟลิบ นั้น ระยะของฟอยล์และขอบปากขวดจะมีระยะมากกว่า ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเลือกใช้หัวซีลให้เหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ

#เครื่องซีลปิดผนึกฝาฟอยล์ #enercon #เครื่องปิดฝาฟอยล์ผู้เขียนบทความ

แอดมิน


1,134 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page