top of page

“โปเตโต้ คริปส์” บรรจุกระป๋องกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ล็อตผลิตด้วยระบบอิงเจ็ทพริ้นเตอร์


“โปเตโต้ คริปส์” บรรจุกระป๋องกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ล็อตผลิตด้วยระบบอิงเจ็ทยี่ห้อ Linx model 8900 จากประเทศอังกฤษ สามารถพิมพ์ระบุเลขรหัส ได้สวยงามและกำลังการผลิตที่ค่อนข้างสูง ผู้ผลิตจึงต้องหาเครื่องพิมพ์ที่สปีดเร็วทันต่อความต้องการ


โปเตโต้ คริปส์ จัดอยู่ในประเภทอาหารว่าง เคี้ยวเล่น ทานง่าย มีทั้งบรรจุใส่ถุง ซอง หรือกระป๋อง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตทั้งโรงงานขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก มากมายหลายยี่ห้อ จึงทำให้มีการแข่งขันด้านการผลิตตลอดเวลา รวมทั้งต้องคิดค้นคว้าหารสชาติที่ผู้บริโภคพึงพอใจ


ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องมีรหัสสินค้า วันที่ผลิต และวันหมดอายุ และเลขรหัสโดยใช้เครื่องพิมพ์ Linx continuous inkjet printer model 8900 รับรองการพิมพ์ได้ถึง 6 บรรทัด สปีดสูงสุดที่ 7.28 m/s หรือที่ 436.8 เมตร/นาที สำหรับพิมพ์ที่ 1 บรรทัด ซึ่งเป็นสปีดที่สูงมาก สามารถพิมพ์ชิ้นงานได้ถึง 1,000 กว่าชิ้น/นาทีเลยทีเดียว ส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างมหาศาล
ผู้เขียนบทความ

ดวงพร เชยอรุณ


106 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page