top of page

รู้จัก OEM ODM OBM ก่อนตัดสินใจผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง


รู้จัก OEM  ODM OBM ก่อนตัดสินใจผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง

ในยุคที่ใครๆ ก็อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง แต่การที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเอง ในฐานะเจ้าของแบรนด์ก็ต้องมาศึกษาข้อมูลของโรงงานผลิตว่ามีอะไรบ้างแล้ว แต่ละโรงงานมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จัก OEM ODM และ OBM คืออะไร แล้วเราจะเลือกโรงงานแบบไหนเพื่อให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจเราเพื่อตัดสินใจ


OEM (Origianl Equipment Manufacturer) ชื่อเรียกที่คุ้นหู หน้าที่ของ OEM จะเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่ต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเอง โรงงานประเภทนี้จะรับจ้างผลิตสินค้าให้แบรนด์ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด และติดตรา หรือไม่จะไม่ตีตราแบนรด์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้กระบวนการผลิต ตั้งแต่ฝ่ายผลิต ตลอดไปจนถึงเครื่องพิมพ์วันที่ วันหมดอายุ เครื่องบรรจุเป็นสิ่งที่โรงงานมีให้ลูกค้าไม่ต้องมานั่งซื้อหรือลงทุน ทำให้ผู้จ้างผลิตไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องลงทุนในจำนวนมากซึ่งผลตอบแทนที่ได้ถือว่าคุ้มค่า โรงงานประเภทนี้นั้นมักจะเป็นโรงงานเปิดใหม่ ๆ หรือโรงงานที่ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ของตนเองแต่เน้นการผลิตให้กับแบรนด์ให้กับอื่น ๆ ที่ต้องการผลิตในจำนวนน้อย


ODM (Original Design Manufactuere) เป็นผู้รับจ้างออกแบบ ผลิตสินค้าให้กับบริษัทเพื่อนำไปขายในแบรนด์ตัวเอง ซึ่งโรงงาน ODMมีความใกล้เคียงกับ OEM โดยสามารถพัฒนารูปแบบสินค้าได้เองและนำแบบสินค้านั้นไปเสนอขายลูกค้าที่มีแบรนด์อยู่แล้ว หรือออกแบบร่วมกัน โดยที่ลูกค้ามีหน้าที่ในกระบวนการขายและกระจายสินค้าสู่ตลาดเอง การออกแบบเหล่านี้มีทั้งที่เป็น Exclusive คือออกแบบให้เฉพาะราย โดยมีการคิดค่าออกแบบที่แพง เพราะถือว่าลูกค้าเพียงรายเดียวจะได้ประโยชน์ไปอย่างเต็มที่


OBM (Original Brand Manufacturer) เป็นการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตัวเอง เหมาะกับแบรนด์ที่มีความมั่นคง และเป็นโรงงานที่สามารถพัฒนาได้เต็มที่ เพื่อผลิตสินค้าและจำหน่ายในปริมาณที่มาก โดยมุ่งเน้นการผลิตแต่สินค้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของตัวเองแค่เพียงเท่านั้น ดังนั้นหากแบรนด์ของเราแข็งแรงมากพอ และต้องการกำลังผลิตจำนวนมาก การเลือกสร้างโรงงานเองก็จะสามารถ ลดต้นทุนในการผลิตไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page