top of page

กล่องบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มผลไม้พร้อมดื่ม | ระบบบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ | เครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต


กล่องบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มผลไม้พร้อมดื่ม | ระบบบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ | เครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต-วันหมดอายุ | ระบบอิงเจ็ตท์พริ้นเตอร์ Linx 8900, UK


ตลาดน้ำผลไม้ได้รับความนิยมมากขึ้น ความต้องการน้ำผลไม้ในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มที่สดใส ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ทั้งนี้เป็นไปตามกระแสของการห่วงใยในการักษาสุขภาพ น้ำผลไม้พร้อมดื่มในตลาดสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามความเข้มข้นของส่วนผสมน้ำผลไม้


1. น้ำผลไม้แท้ 100% ซึ่งเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตลาดระดับสูงหรือระดับพรีเมี่ยม มีราคาจำหน่ายสูงสุด เน้นให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์จากผลไม้ใกล้เคียงการบริโภคผลไม้สดมากที่สุด นับได้ว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มมีรายได้สูง ผู้นำการตลาดของน้ำผลไม้ในกลุ่มนี้คือ “ทิปโก้” ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) “มาลี” ของบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) และ “ยูนิฟ” ของบริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด


2. น้ำผลไม้ 25% ขึ้นไป โดยส่วนผสมของน้ำผลไม้เข้มข้นมากกว่า 25% แต่ไม่ถึง 100% .ให้ความสดชื่นและคุณประโยชน์


3. น้ำผลไม้ต่ำกว่า 25% น้ำผลไม้พร้อมดื่มในตลาดระดับล่าง ซึ่งเป็นตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด คือร้อยละ 45.5 ของมูลค่าตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มรวม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกสุด ผู้ประกอบการรายใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดอย่างต่อเนื่อง ผู้นำตลาดคือ “มินิเมท” ของบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด “ดีโด้” บริษัท ฟู้ดส์สตาร์ จำกัด “ไอวี่” ของบริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด


กล่องบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มผลไม้พร้อมดื่ม

เต็ด ตรา แพ้ค มีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทั้งในแง่ของดีไซน์ ฟังก์ชั่นการใช้งาน การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสร้างความโดดเด่นให้แก่แบรนด์


กระบวนการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic packages) ของ Tetra Pak สามารถรักษากลิ่น สี เนื้อสัมผัส รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ได้นานถึง 12 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุกันเสียหรือแช่เย็น ทำให้สามารถขนส่งอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งถึงมือผู้บริโภคแม้ในพื้นที่ที่ห่างไกลได้อย่างสมบูรณ์


เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ต่อเนื่อง (Continuous Inkjet Printer) ยี่ห้อ Linx จากประเทศอังกฤษ ถูกติดตั้งกับไลน์ผลิต เต็ด ตรา แพ้ค ด้วยความเร็วผลิต 240 ชิ้นต่อนาที พิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ และรายละเอียด ด้วยการพิมพ์จำนวน 2 บรรทัด


31 views0 comments

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page