top of page

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม | การพิมพ์เลขรหัส วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ | มีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร


อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในโลก เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง ในปี 2560 ตลาดเครื่องดื่มโลกมีมูลค่าประมาณ 2.15 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณการบริโภค 9.50 แสนล้านลิตร โดยมีอัตราการ เติบโตของปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 3.8% ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (ปี 2551-2560)


ตลาดเครื่องดื่มในโลก แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 2) กลุ่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย มีความหลากหลายทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ อาทิ วัตถุดิบ (โดยเฉพาะน้ำตาล) และบรรจุภัณฑ์ ทำให้ไทยสามารถผลิตเครื่องดื่มนานาชนิด สนองความต้องการบริโภคในประเทศได้เพียงพอ มีการนำเข้าเฉพาะเครื่องดื่มระดับบนที่มีราคาแพงบางประเภท อาทิ ไวน์ วิสกี้ นอกจากนี้ ไทยยังสามารถส่งออกคิดเป็นประมาณ 10% ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด


คาดการณ์ปี 2562-2564 การบริโภคเครื่องดื่มในประเทศ (สัดส่วน 90% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด) มีแนวโน้มเติบโตเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจ โดยตลาดเครื่องดื่มส้าคัญทั้งน้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เบียร์ และสุรา เริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่ม กลุ่มที่ส่งผลกระทบหรือมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน้ำตาลสูง เป็นต้น


ฝาขวดเครื่องดื่ม (Drinks Bottle Cap) ย่อมมีการเติบโตตามธุรกิจเครื่องดื่มทั้่ง 2 ประเภท โดยฝาขวดมีวัตถุประสงค์ ใช้ปิดขวดไม่ให้ผลิตภัณฑ์รั่วไหลออกมา ป้องกันการปลอมแปลงสินค้า พร้อมกันนี้ฝาขวดได้ออกแบบมาให้มีประโยชน์มากขึ้นโดยด้านทางการตลาด ทั้งเรื่องของการออกแบบ สีสรร ขนาด และรูปแบบของฝา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีของฝาเครื่องดื่ม มีผลต่อความต้องการในการทำเครื่องหมายหรือเลขรหัส จำเป็นต้องเลือกระบบหรือเทคโนโลยีการพิมพ์ โดยที่นี้เราได้เลือก 'เลเซอร์มาร์ก' เพื่อให้การพิมพ์รือมาร์ก มีความคมชัดสูง และการทำเครื่องหมายที่มีคุณภาพบนพื้นผิวทั้งหมดของฝา แม้ด้านในของฝา (ไลเนอร์)


การทำเครื่องหมายที่รวดเร็วอ่านง่าย และมีความคมชัดสูง บนฝาขวดพลาสติกสีแบบต่างๆ

เลเซอร์ยูวี D-5005 UV ที่ทรงพลังของ Macsa ID ใช้พิมพ์หรือมาร์กบนฝา เป็นการมาร์กอย่างถาวร ไม่สามารถลบออกได้ โดยเลเซอร์ยูวีนี้ มีข้อดีคือ เป็นการมาร์กแบบไม่ทำลายพื้นผิว นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานด้วยความเร็วสูง (สูงถึง 162 เมตร/นาที) ซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม


เลเซอร์ยูวี D-5005 ของ Macsa ID เป็นรุ่น DPSS เลเซอร์มีความยาวคลื่น ที่สามารถมาร์กบนเนื้อวัสดุที่เป็นเกรด เทอร์โมฟอร์ม โพลิเมอร์ (thermoformed polymers) แล้วเห็นได้เด่นชัดกว่าเลเซอร์ชนิดอื่นๆ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา หากจะใช้เลเซอร์มาร์กบนเนื้อวัสดุนี้ ผู้ผลิตฝาจะต้องมีการใส่สารเคมี (chemical additives) เข้าไปในขบวนการฉีดฝา เพื่อให้การมาร์กมีประสิทธิภาพ โดยการใส่สารเคมีเข้าไปนี้ มีข้อกำหนดมากมายในเรื่องของสารเคมีเจือปนไปกับฝา ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง


สำหรับประเทศไทย ผู้ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศ เริ่มมีการใช้เครื่องเลเซอร์มาร์ค 'ยูวี เลเซอร์) มากขึั้นจากสองสามปีที่ผ่านมา

#เลเซอร#ยูวีเลเซอร์ #macsalaser


ช่องทางติดต่อ พีที เอเซีย (ประเทศไทย)

Line ID : @ptasia
ผู้เขียนบทความ

แอดมิน46 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page