top of page

การปิดผนึกกระป๋องอาหารและการตรวจสอบรอยตะเข็บ


เนื่องจากการผลิตกระป๋องและการผลิตอาหารกระป๋องจากอดีตถึงปัจจุบัน มีแนวโน้มความต้องการที่สูงขึ้นให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และการเปลี่ยนแปลงไปของวิทยาการด้านต่างๆ ที่ก้าวหน้ามากขึ้นไป ซึ่งปัญหาที่พบทั้งผู้ผลิตกระป๋องโลหะและผู้ผลิตอาหารกระป๋องทั้งหลายกำลังประสบอยู่ก็คือ การรักษาคุณภาพของป๋องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมการปิดผนึกกระป๋องหรือตะเข็บ เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วในบริเวณตะเข็บหรือการปิดผนึกทั้งรอยขนาดเล็กๆ ซึ่งยากต่อการตรวจสอบหรือตรวจพบรอยรั่วดังกล่าว ซึ่งนั่นหมายถึงต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทำให้อาหารที่บรรจุอยู่ในกระป๋องเกิดการเน่าเสีย หรือการเก็บสั้นลง อันสืบเนื่องมาจากจุลินทรีย์หรือแม้แต่อากาศสามารถผ่านเข้าไปในกระป๋องได้นั่นเอง


โดยปกติแล้วการวินิจฉัยหรือการตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดอาหารเสียนั้น จำเป็นต้องใช้ความสามารถและความชำนาญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะมักจะปรากฏอยู่เสมอว่าสาเหตุที่ทำให้อาการเน่าเสียจะเกิดขึ้นร่วมกัน ทั้งในขบวนการผลิตและการปิดผนึกตัวกระป๋อง ซึ่งจะต้องควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บางครั้งแม้ว่าตัวกระป๋องจะมีคุณภาพดีไม่มีรอยรั่วแต่อย่างใด แต่สภาพของการผลิตอาหาร การเคลื่อนย้ายที่รุนแรง ก็อาจมีผลกระทบต่อการเน่าเสียได้อีกเช่นกัน


อย่างไรก็ตามการพัฒนาความรู้ในเรื่องของการปิดผนึกกระป๋องให้กับผู้ผลิตกระป๋องอาหารกระป๋อง เป็นอีกวิธีที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยให้กระบอนการผลิตอาหารกระป๋องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ ผลิตได้ปริมาณที่ต้องการ โดยยังคงคุณภาพที่สม่ำเสมอทุก ๆ สภาพของการผลิตและการเก็บรักษา ตลอดจนการขนส่งอาหารกระป๋องเหล่านี้ไปสู้ผู้บริโภค


การปิดผนึกกระป๋องหรือการปิดฝากระป๋องโลหะนั้น เดิมทีเดียวผู้ผลิตอาหารทั่วไปอาจจะไม่คำนึงถึงหรือละเลยความสำคัญโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างควบคุมเครื่อง โดยเข้าใจว่าการปิดผนึกกระป๋องเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่มีผู้ผลิตอาหารกระป๋องหลายรายที่อาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการควบคุมดูแลการปิดผนึกให้เป็นไปได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้


มาจนถึงในปัจจุบันระบบการตรวจสอบตะเข็บของการปิดผนึกกระป๋องโลหะ ไม่ใช่เป็นอย่างที่ยุกยากอีกต่อไป ด้วยระบบการตรวจสอบที่อาศัยเทคโนโลยีของ AI เข้ามาตรวจสอบ ซึ่ง E2M CLOUTH เป็นผู้นำของโลกที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำมาทดแทนคนงาน โดยเราจะติดตั้งกล้องตรวจสอบได้ถึง 7 ตัว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกด้านของกระป๋อง


ระบบตรวจสอบด้วย AI นี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อผู้ผลิต

  • ตรวจสอบรอยตะเข็บได้แม่นยำ 100%

  • สามารถตรวจสอบระดับของของเหลวในกระป๋องได้อีกด้วย

  • ความเร็วในการตรวจสอบเร็วกว่าคนและไม่ผิดพลาอด

  • ไม่ต้องสอบเทียบความแม่นยำของระบบ/อุปกรณ์

  • เป็นการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

  • ไม่ใช่ระบบการตรวจสอบที่ใช้รังสีหรือคลื่นความถี่

  • การปรับเปลี่ยนค่าหรือพารามิเตอร์ทำได้รวดเร็วมากๆ

  • ตรวจสอบกระป๋องโลหะได้ทุกรูปทรง


หมายเหตุ

Double seam หรือ ตะเข็บสองชั้น หมายถึง ตะเข็บที่ปิดผนึกแน่น บริเวณฝาหรือก้นของกระป๋องโลหะ โดยเครื่องปิดฝากระป๋อง (can seamer) เกิดจากโลหะของฝากระป๋อง และตัวกระป๋อง (body) โดยใช้ลูกกลิ้งรีดให้ติดกันแน่น


การเกิด double seam ได้จากการทำงานสองขั้นตอนของลูกกลิ้ง (roll) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องปิดฝากระป๋อง


เริ่มต้นตัวกระป๋อง (can body) ซึ่งมีมีส่วนที่ยื่นออกมาปริเวณปากกระป๋อง เรียกว่า flange และ ฝากระป๋อง (cover) จะมีส่วนยื่นเรียกว่า curl ซึ่งครอบกันพอดี เมื่อลูกกลิ้งแรกทำงาน (first operation roll) จะม้วน ส่วนของ curl ครอบ flange จากนั้นจังหวะที่สอง (second operation roll) ลูกกลิ้งลูกจะรีด เพื่อบีบให้แน่น เกิดเป็นชั้นของตะเข็บ ที่เป็นการพับทบกันแน่นของโลหะ ถึง 5 ชั้น และระหว่างชั้นโลหะ จะมียางกันซึม (compound) เพื่อให้ปิดผนึกสนิท (hermectically seal)


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page