top of page

ระบบตรวจสอบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ | CONTOURVISION


ContourVision 3G รุ่นใหม่ มี Software ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจสอบได้ถึง 360 องศาโดยรอบผลิตภัณฑ์


ContourVision

สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ฉลากของผลิตภัณฑ์ในแบบหรือรูปทรงต่างๆ โดยรอบ 360 องศา ด้วยวิธีการเรียนรู้ได้เองจากค่าตัวแปรและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ จะทำให้ระบบสมารถการตรวจจับความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วมาก


ระบบ ContourVision ของ E2M สามารถสร้างรูปแบบในการตรวจสอบฉลากตรงตามความต้องการในอุตสาหกรรมได้ง่าย ด้วยความสามารถในการตรวจสอบนี้ ช่วยเพิ่มโอกาศให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบพิเศษ รูปแบบซับซ้อนได้มากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลในข้อจำกัดของการตรวจสอบ ในกระบวนการผลิตนั้น ในขั้นตอนการบรรจุที่สำคัญ หากไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของฉลากที่ดีแล้ว อาจจะส่งผลเสียที่เห็นได้ชัด


ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ฉลาก ContourVision 360 องศา สามารถทำงานกับไลน์การผลิตที่มีความเร็วสูงได้ ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ฉลาก ContourVision 360 องศา ด้วยนวัตกรรมนี้ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยคุณสมบัติดังนี้

 • กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภาพ ที่พัฒนาโดย E2M ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง

 • สามารถใช้ร่วมกับเครื่องแปะฉลากโดยติดตั้งแยก โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องแปะฉลาก

 • ไม่ว่าฉลากจะมาแนวตั้ง นอน ทะแยง ก็ไม่มีข้อจำกัดในการตรวจสอบ

 • สามารถกำหนดขอบเขตการตรวจสอบเฉพาะได้

 • ซอฟท์แวร์ใช้งานง่าย มีรูปแบบเข้าใจง่าย

 • สามารถกำหนดรูปแบบการตรวจสอบได้ไม่จำกัด

 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว

 • กำหนดหรือตั้งค่าต่างๆได้ง่าย

 • สามารถรีโมทเข้ามาควบคุมระบบได้จากระยะไกล

 • สามารถบันทึกผลการตรวจสอบรวมทั้งข้อผิดพลาดได้ทั้งหมด

 • รับสัญญาณสั่งการจากภายนอกระบบได้

 • สามารถเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญาณออกไปยังเครื่องจักรอื่นๆในไลน์การผลิตได้

 • สามารถส่งสัญาณไปยังระบบคัดแยกผลิตภัณฑ์ได้

 • ทำความสะอาดง่าย

 • ค่าดูแลรักษาต่ำ


ในระบบ สามารถบันทึกค่าต่างๆแบบจัดกลุ่มได้ ตามแบบชิ้นงาน เพื่อเวลาเปลี่ยนชิ้นงานจะสามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว ContourVision แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีความแตกต่างกันในการนำไปใช้งาน

 • NEW CONTOUR VISION 360

 • CONTOURVISION 6V

 • WITH PLUG INSPECTION -CONTOURVISION CAP

 • FOR SMALL CONTAINERS – CONTOURVISION L

 • CONTOURVISION MINI

 • FOR PHARMACY ROADS – CONTOURVISION MICRO


ระบบผลักทิ้งหรือรีเจ็คแบบหลายขั้น (Multistep Rejection System) ใช้ร่วมกับ ContourVision 360 องศา ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการควบคุมคุณภาพการผลิตได้สูงสุด


องค์ประกอบ

 • กล้อง CMOS ความละเอียด 1.3 Megapixel ตั้งแต่ 4 ถึง 6 ตัว

 • มีระบบส่องสว่างโดยรอบด้วย LED ที่ปรับความเข้มแสงได้

 • USB 2 port และ RJ45 (Ethernet) 1 port

 • ระบบประมวลผลชุดล่าสุดของ Intel

 • ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10

 • จอภาพแบบสัมผัสขนาด 17”

 • กรอบสแตนเลสกันน้ำระดับ IP65

 • กระบวนการและเทคนิคในการสร้างภาพชิ้นงานทั้ง 360 องศาขึ้นใหม่เพื่อวิเคราะห์

 • มีเอ็นโค้ดเดอร์เพื่อรับรู้ตำแหน่งของชิ้นงาน


รูปแบบการตรวจสอบฉลาก

 • ระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • ชิ้นงานมีฉลากหรือไม่

 • ความสมบูรณ์ของฉลาก (แปะเกย, ลอก, ฉีกขาด, แหว่ง, ยับ, ย่น, ถลอก ฯลฯ)

 • ร่องรอยหรือสิ่งแปลกปลอมในขวด

 • ตำแหน่งจริงและตำแหน่งอ้างอิงของฉลาก, ปลอก, เหรียญประดับ, แสตมป์ ฯลฯ

 • ตรวจสอบรอยฉีกหรือแตกของแคปซูล

 • แยกแยะประเภทของบาร์โค๊ดที่แตกต่างกัน

 • แยกแยะประเภทของ 2D บาร์โค๊ดที่แตกต่างกัน

 • ปิดระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • ตัวอักษรสามารถอ่านได้หรือไม่ ( วันหมดอายุ, ล๊อต, จำนวน ฯลฯ)

 • ตรวจสอบรูปร่าง (ปริมาณของเหลวในขวด, ชนิด, การเพิ่ม ฯลฯ)

 • การวิเคราะห์เพิ่มเติม : ระบบรองรับการเพิ่มกระบวนการและเทคนิคอื่นๆมากกว่าที่มีได้ ( ความสูง, จุกอุด, ความเรียบ ฯลฯ) หรือใช้คู่กับระบบตรวจสอบด้วยภาพอื่นได้


ข้อได้เปรียบ

 • กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภาพ ที่พัฒนาโดย E2M เอง ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง

 • สามารถใช้ร่วมกับเครื่องแปะฉลากโดยติดตั้งแยก โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องแปะฉลาก

 • ไม่ว่าฉลากจะมาแนวตั้ง นอน ทะแยง ก็ไม่มีข้อจำกัดในการตรวจสอบ

 • สามารถกำหนดขอบเขตการตรวจสอบเฉพาะได้

 • ซอฟท์แวร์ใช้งานง่าย มีรูปแบบเข้าใจง่าย

 • สามารถกำหนดรูปแบบการตรวจสอบได้ไม่จำกัด

 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว

 • กำหนดหรือตั้งค่าต่างๆ ได้ง่าย

 • สามารถรีโมทเข้ามาควบคุมระบบได้จากระยะใกล

 • สามารถบันทึกผลการตรวจสอบรวมทั้งข้อผิดพลาดได้ทั้งหมด

 • รับสัญญาณสั่งการจากภายนอกระบบได้

 • สามารถเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญาณออกไปยังเครื่องจักรอื่นๆในไลน์การผลิตได้

 • สามารถส่งสัญาณไปยังระบบคัดแยกผลิตภัณฑ์ได้

 • ทำความสะอาดง่าย

 • ค่าดูแลรักษาต่ำ


ส่วนเสริมเพิ่มเติม

 • กล้องความละเอียดสูง 5 Mp B/N ที่มีการปรับตำแหน่งโดยอัตโนมัติในทุกรูปแบบ

 • เพิ่มประสิทธิภาพกล้องจาก 1.3 Mp เป็น 5 Mp

 • ชุดปรับใช้กับชิ้นงานขนาดใหญ่

 • ระบบคัดแยกออกแบบโดย E2M ที่จะปรับให้เข้ากับภาชนะรองรับชิ้นงานที่คัดแยก


เวอร์ชั่น / ตัวเลือก

 • NEW CONTOUR VISION 360

 • CONTOURVISION 6V

 • WITH PLUG INSPECTION -CONTOURVISION CAP

 • FOR SMALL CONTAINERS – CONTOURVISION L

 • CONTOURVISION MINI

 • FOR PHARMACY ROADS – CONTOURVISION MICRO
ผู้เรียบเรียบและแปลบทความ

คุณณัฐกร สุนทรธานนท์

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page