top of page

เราจะทราบได้อย่างไร ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปลอดภัยหรือไม่?

Updated: Jan 14, 2020


โดยเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต โลโก้ เครื่องหมายการค้า และบาร์โค้ด ด้วยระบบอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Linx Continuous Inkjet Printer : CIJ) เพื่อช่วยระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม


เรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคืออะไร อะไรคือข้อสังเกตุในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหารหรือสารอื่นเป็นองค์ประกอบ มักอยู่ใน รูปของเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น ซึ่งมิใช่รูปแบบอาหารปกติ สำหรับผู้บริโภค ที่หวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเป็นเพียงอาหารชนิดหนึ่ง และอาหารย่อมไม่ใช่ยาที่จะไปรักษาโรคใดๆ

ข้อสังเกตในการเลือกซื้อเลือกใช้

ผู้ผลิต จะมีการระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์ โดยใช้เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต โลโก้ เครื่องหมายการค้า และบาร์โค้ด ด้วยระบบอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Linx Continuous Inkjet Printer : CIJ) ในการระบุวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ เลขที่จดแจ้งของ อย. หรือสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆ เช่น GMP ISO 1400 ISO 9001 หรือ Certificate ด้านความสะอาด ความปลอดภัย ซึ่งขั้นตอนนี้จะอยู่ในกระบวนการผลิตส่วนของบรรจุภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ ความเป็นผู้นำทางการตลาด
ผู้เขียนบทความ

น้ำอ้อย จตุมิตร17 views0 comments

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page