top of page

เลเซอร์มาร์กสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดย Macsa Laser


ผู้บริโภคในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีให้เลือกมากมาย จากแบรนด์ที่มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นแบรนด์ต่างๆ จึงเปิดตัวช่วงใหม่ในการต่อสู้เพื่อรักษาและดึงดูดลูกค้า เบื้องหลังหมายถึงสายการผลิตและโซลูชั่นการเข้ารหัสจะต้องรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ผู้ผลิตตอบสนองอย่างรวดเร็วดำเนินการเปลี่ยนแปลงการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อความต้องการของแบรนด์ ในขณะเดียวกันรหัสผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การใช้รหัส 2D เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและความยาวรหัสเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 60 ตัวอักษรในอนาคต


บรรลุเป้าหมายด้วยตัวดำเนินการน้อยลง พร้อมทั้งลดการบำรุงรักษาและส่งมอบรหัสที่มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับป้องกันการเรียกคืน และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของแบรนด์ต้องใช้โซลูชั่นการเข้ารหัสเลเซอร์ที่ทันสมัย


ตอนนี้เรามาตรวจสอบความท้าทายและการแก้ปัญหาที่มีให้โดยละเอียด

#lasermarking #เลเซอร์มาร์ก #อุตสาหกรรมอาหาร #อุตสาหกรรมเครื่องดื่มผู้เขียนบทความ

แอดมิน

35 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page