top of page

Linx 8920 เครื่องพิมพ์เพิ่มเติมบนบรรจุภภัณฑ์ เพื่อระบุวันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ และเลขรหัส


เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Linx 8900 เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานง่ายที่สุดในวงการเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์อุตสาหกรรม หน้าจอที่ได้แรงบันดาลใจจากสมาร์ทโฟนทำให้การเลือกข้อความ การสร้าง และการทำงานของเครื่องพิมพ์เร็วขึ้นกว่าที่เคย ช่วยเพิ่มเวลาทำงานในการผลิตของคุณ พิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ทั้ง In-Line หรือ Off-Line ด้วยเครื่องพิมพ์เพียงเครื่องเดียว


วิธีการเปลี่ยนชุด Service module สิ่งที่คุณต้องเตรียม

• ถุงมือ แว่นตา ทิชชู ไขควง ประแจ L 6 เหลี่ยม น้ำยาล้างหัวพิมพ์ หมึก และชุดอุปกรณ์ Service module


เปิดเครื่องเข้าเมนูเลือกผู้ใช้ระดับ Supervisor ใส่รหัส Maintanance, Replace service module ทำตามขั้นตอนที่แสดงทางหน้าจอ ชุด Service module มี 2 แบบ สีแดงใช้สำหรับหมึกที่แห้งไวเท่านั้น ส่วนสีเหลืองใช้สำหรับหมึก Pigmented Inks หลังจากเปลี่ยนชุด Service module แล้วควรกำจัด หรือทำลายในที่เหมาะสม


เทสการพิมพ์หัวพิมพ์ควรห่างจากชิ้นงานไม่เกิน 20 มม.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page