top of page

หน้ากากอนามัย ถูกพิมพ์โลโก้ เครื่องหมายการค้า เลขรหัส รายละเอียดผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง


การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในสังคมและวิถีชีวิตของเรา หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้หน้ากากอนามัย (masks) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

หน้ากากอนามัยทำจากผ้าทางเทคนิคที่ช่วยระบายเหงื่อในขณะที่กรองอนุภาคบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าโดยปกติผ้าเหล่านี้จะมีการพิมพ์เลขรหัส มาตรฐาน รุ่น โลโก้ เครื่องหายการค้า บนหน้ากากอนามัย โดยใช้หมึกพิมพ์ในการพิมพ์ แต่ก็ยังมีทางเลือกในการพิมพ์ดังกล่าว โดยเป็นเครื่องพิมพ์ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ เป็นระบบพิมพ์เลเซอร์มาร์ค โดยทาง Macsa มีเลเซอร์รุ่น DPSS โดยเป็นเลเซอร์ชนิด กรีนเลเซอร์ (Green Laser) โดยมีความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร และ ยูวีเลเซอร์ (UV Laser) โดยมีความยาวคลื่น 355 นาโนเมตร


จากตัวอย่างพิมพ์ เป็นการพิมพ์ด้วยเครื่องเลเซอร์ Macsa D-5055 Green Laser โดยเป็นการพิมพ์แบบชิ้นงานวิ่ง (Dynamic/Continuous Mark) โดยความเร็วสายพาน 5 เมตร/นาที ซึ่งเป็นช่วงที่พิมพ์หรือมาร์ค ได้ชัดเจนสุด


การพิมพ์โดยเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบเลเซอร์มาร์ค มีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับระบบพิมพ์แบบใช้หมึก เนื่องจากว่าระบบพิมพ์แบบเลเซอร์ไม่ต้องหมึกพิมพ์ หรือไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองใด ซึ่งหมึกพิมพ์เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นวัสดุสิ้นเปลือง

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page