top of page

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและเครื่องสำอางค์


ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางระดับไฮเอน (high-end) หรือผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล โซลูชั่นที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็คือ การตรวจสอบย้อนกลับ และ การพิมพ์วันเดือนปีผลิต-วันหมดอายุ โดยเครื่องพิมพ์ต้องสามารถพิมพ์ได้หลากหลายพื้นผิว โดย Linx เป็นอีกหนึ่งเครื่องพิมพ์ที่สามารถป้องกันและสนับสนุนแบรนด์ของคุณได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และวัดสมรรถนะของการผลิตและเพิ่มประสิทธิของการทำงาน


การพิมพ์บนพื้นผิวพลาสติค (นำมาใช้ทดแทนขวดแก้ว) มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเครื่องพิมพ์ต้องมีความสามารถพิมพ์ได้บนบรรจุภัณฑ์พลาสติคได้อย่างหลากหลาย


การพิมพ์วันเดือนปีผลิต-วันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์พลาสติคนี้ จะเป็นเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์อุตสาหกรรม รุ่น Linx 8900 โดยมีหมึกพิมพ์ให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับวัสดุของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด เครื่องพิมพ์ Linx 8900 สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 6 บรรทัด พิมพ์ติดได้กับทุกพื้นผิว เป็นเครื่องพิมพ์ต้นทุนต่ำและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่ำมาก พร้อมใช้งานง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน สำหรับในห้องปฏิบัติงานที่ปิดมิดชิด Linx มีหมึกชนิดพิเศษที่ไม่มีกลิ่นเหม็น เพื่อให้เป็นทางเลือก ด้วยความเสถียรของเครื่องพิมพ์ Linx เป็นจุดเด่นที่ลูกค้าที่ได้ใช้เครื่องพิมพ์แล้วจะให้ความเห็นไปในทางเดียวกัน


ต้นทุนการพิมพ์ต่อชิ้นต่ำกว่าเครื่องพิมพ์ยี่ห้ออื่นๆ เนื่องจากเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตท์ของ Linx ได้ถูกพัฒนาเรื่องของระบบการพิมพ์และเน้นเรื่องการประหยัดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับลูกค้า โดยไม่มีต้นทุนแอบแฝง และสำหรับความต้องการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการ ควบคุมและติดตามสถานะของเครื่องพิมพ์ Linx มี PrinterNET ที่เป็นซอฟแวร์ที่คอยช่วยเหลือ (หาคำตอบเพิ่มเติมได้จาก PrinterNET)
ผู้เขียนบทความ

แอดมิน18 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page