top of page

อุตสาหกรรมยา | การเลือกชนิดของเครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ แบทช์นัมเบอร์


อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Industry) ที่ทันสมัยสายการผลิตที่มีความเร็วสูง ย่อมต้องการเครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ แบทช์นัมเบอร์ หรือบาร์โค๊ต ที่มีความเร็วสูงเช่นกัน โดยเครื่องพิมพ์ดังกล่าวย่อมไม่ทำให้เกิดงานคอขวด โดยลักษณะเด่นของเครื่องพิมพ์ต้องพิมพ์ได้ทุกแนวหรือทุกทิศทาง การติดตั้งต้องง่าย ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย และ ลดเวลาในการหยุดการผลิต (downtime) และทำให้สายงานการผลิตดูทันสมัย รวมทั้งสนับสนุนสายงานการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตผลิตอีกด้วย


เรามีเครื่องพิมพ์ที่หลากหลาย และหมึกพิมพ์ที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายและเป็นหมึกที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหมึกสามารถพิมพ์ได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย ความหลากหลายความต้องการของหมึก อาทิ หมึกพิมพ์บนอาหารและยา โดยตรง (Food Grade Ink) หมึกร่องหน (Invisible Ink) เพื่อป้องกันการปลอมแปลง หมึกพิมพ์บนพื้นผิวที่มีความชื้น โดยหมึกดังกล่าว ได้รับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค


สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์หรือการมาร์ค มีดังนี้


  • เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ต่อเนื่อง (Continuous Inkjet Printer, CIJ) เป็นระบบพิมพ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด เนื่องจากความเร็วในการพิมพ์สูงมาก มีความสามารถในการพิมพ์สูงสุด 6 บรรทัด หมึกพิมพ์หลากหลายและพิมพ์ได้กับทุกพื้วผิว ติดตั้งง่าย และสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์พิมพ์ไปไลน์ผลิตอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้การลงทุนที่ไม่สูงและใช้พื้นที่ในการติดตั้งที่น้อยมาก

  • เครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet Printer, TIJ) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ถูกพัฒนาจากบริษัท HP (Hewlett Packard) โดยเป็นเครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นในวงการอุสาหกรรมเครื่องพิมพ์ (Coding and Marking Solutions) โดยบริษัท OEM ต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีของ HP ไปพัฒนาเพื่อนำไปใช้พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสหกรรมยา โดย HSAJET เป็นเครื่องพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากมีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ ตั้งแต่เครื่องพิมพ์ต้นทุนต่ำ (Low cost TIJ printer) ไปจนถึงเครื่องพิมพ์สามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรการผลิตที่ซับซ้อน เครื่องชั่ง (Weight Checker) และสามารถต่อเป็นระบบ IIOT หรือ การเชื่อมต่อและปิดช่องว่างในภาคอุตสาหกรรม

  • เลเซอร์มาร์ค เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์หรือมาร์คที่ถาวร คือไม่สามารถลบหรือเช็ดถูกออกได้ โดยมีข้อดีคือ ป้องกันการปลอมแปลงหรือป้องกันสินค้าเลียนแบบ โดยเลเซอร์มาร์คมีหลากหลายชนิด อาทิ ไฟเบอร์เลเซอร์ (Fiber Laser) ยูวีเลเซอร์ (UV Laser) กรีนเลเซอร์ (Green Laser) คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2 Laser) ซึ่งแต่ละชนิดของเลเซอร์จะเหมาะกับลักษณะของงานหรือพื้นผิวงานที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเลเซอร์มาร์คนี้ บริษัทระดับกลางขึ้นไปจะนิยามใช้มากขึ้น โดยเนื่องจากเป็นการลงทุนค่อนข้างสูง แต่เป็นหากคำนวณระยะยาวแล้ว ต้นทุนการผลิตต่อชิ้นต่ำมากๆ เมื่อเทียบกับระบบมาร์คหรือพิมพ์อื่นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ ทำให้ไม่มีความสกปิกเลอะเทอะบริเวณรอบพื้นที่การทำงาน และไม่มีกลิ่นของของน้ำหมึกพิมพ์ และจะไม่มีค่าใช้จ่ายของหมึกพิมพ์อีกด้วย

  • เครื่องพิมพ์เทอร์มอลทรานเฟอร์ โอเวอร์พริ้นเตอร์ (Thermal Transfer Overprnter, TTO) เป็นระบบพิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับพิมพ์บนอลูมิเนียมบลิสเตอร์ฟอยล์ และฟิล์มบรรจุภัณฑ์ เป็นเครื่องพิพ์ดิจิตอลระบบสัมผัส ความละเอียดการพิพม์ 300 dpi เป็นระบบการพิมพ์ต้องใช้หมึกริปบอน ไม่มีข้อจำกัดเรื่องบรรทัดการพิมพ์ แต่มีมีจำกัดเรื่องพื้นที่การพิมพ์ (Printing Area)
ผู้เขียนบทความ

แอดมิน

28 views0 comments

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page