top of page

ถุงข้าวสาร | เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันที่เดือนหมดอายุ โลโก้ เครื่องหมายการค้า อย. ราคา และบาร์โค้ด


เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันที่เดือนหมดอายุ โลโก้ เครื่องหมายการค้า อย. ราคา และบาร์โค้ด

ด้วยระบบเทอร์มอล ทรานเฟอร์ โอเวอร์ พริ้นเตอร์ ( Linx : Thermal Transfer Over printer : TTO) เพื่อช่วยระบุวันที่ผลิต เครื่องหมายการค้า โลโก้ ล็อตนับเบอร์ วันที่หมดอายุบนถุงข้าว


ในอดีตขั้นตอนการแพคกิ้งของผลิตภัณฑ์นั้น ลูกค้าใช้การพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุเป็นลักษณะ Stamping Foil ใช้อักษรทองเหลืองในการพิมพ์ ไม่สามารถพิมพ์ โลโก้ รูปภาพ หรือ ข้อความอัตโนมัติได้ และ ในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาก็ค่อนข้างยุ่งยาก จะพบปัญหาคือ มีการสึกของตัวอักษร ทำให้พิมพ์ไม่ชัดเจน ไม่สวยงาม และทำให้พบรอยรั่วของถุงเป็นได้


จึงนำเสนอเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันที่เดือนหมดอายุ โลโก้ เครื่องหมายการค้า และบาร์โค้ด

ด้วยระบบเทอร์มอล ทรานเฟอร์ โอเวอร์ พริ้นเตอร์ (Linx : Thermal Transfer Over printer : TTO) เพื่อช่วยระบุวันที่ผลิต โลโก้ เครื่องหมายการค้า อย. ราคา ล็อตนับเบอร์ วันที่หมดอายุบนถุงข้าว

โดยคุณสมบัติของ เครื่องสามารทำงานได้ 2 ระบบ คือ

1) การทำงานแบบต่อเนือง

2) การทำงานแบบไม่ต่อเนื่อง


โดยเครื่องพิมพ์ใช้งานง่าย สามารถพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ กะเวลา แบบอัตโนมัติได้ พิมพ์โลโก้ เครื่องหมายการค้า ล็อตนับเบอร์ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความผ่านหน้าเครื่องงได้ทันที สามารถเลือกฟร้อนข้อความ ขนาดตัวอักษร ความเข้ม ระยะการพิมพ์ หรือทิศทางของข้อความ ความเร็ว เป็นต้นผู้เขียนบทความ

น้ำอ้อย จตุมิตร

28 views0 comments

Коментари

Оценено с 0 от 5 звезди.
Все още няма оценки

Добавяне на отзив
bottom of page