top of page

ลูกอมสมุนไพรแบบบรรจุกระป๋อง เลือกเครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ระบบอิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์ Linx


ลูกอมสมุนไพรแบบบรรจุกระป๋อง เลือกเครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ระบบอิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์


ในท้องตลาดเราสามารถพบเห็น ลูกอมสมุนไพรที่วางจำหน่ายตาม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ หรือ วางขายตามร้านขายยา แต่โดยส่วนใหญ่มักจะพบเห็นสินค้าประเภท ซองมากกว่าที่จะเป็นแบบบรรจุกระป๋อง ซึ่งการเปลี่ยนหรือเพิ่ม สินค้าให้มีความหลากหลายประเภท สำคัญที่สุดคือเรื่องของต้นทุนในการลงทุน แต่ละครั้งต้องลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่สามารถต่อยอดเพิ่มเติมได้ หรือนำไปใช้งานในส่วนอื่นได้ รวมถึงเครื่องพิมพ์ วันที่ วันหมดอายุก็เช่นกันการลงทุนที่จะซื้อเครื่องพิพม์ วันที่ วันหมดอายุ จึงเป็นสี่งสำคัณในการตัดสิ้นใจเลือกเพราะ จะต้องเลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปพิมพ์งานในส่วนอื่นได้ด้วย


ทางบริษัท พีที เอเซีย จึงได้นำเสนอเครื่องพิมพ์อิ๊งเจ็ท ยี่ห้อ Linx (CIJ) จากประเทศอังกฤษ ที่สามารถตอบโจทย์ในการพิมพ์และสามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง 6 บรรทัด สำหรับหน้างานลูกค้าที่มีข้อมูลในการพิมพ์มากจึงหมดปัญหา เรื่องข้อความที่หลากหลายบรรทัด และระบบอิ๊งเจ็ทพริ้นเตอร์ สามารถนำมาพิมพ์ได้ทั้งงาน กระป๋อง ซองลูกอม หรืองานกล่อง ที่ตอบโจทย์ได้ทั้งกระบวนการผลิต ผ่านในเครื่องเดียว

ผู้เขียนบทความ

พลอยไพลิน ตั้งบรรเจิดสุข


30 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page