top of page

เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง | ผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป | เลือกใช้เครื่องพิมพ์ Linx, UK


เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง | ผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป | เลือกใช้เครื่องพิมพ์ระบบเทอร์มอลทรานเฟอร์ โอเวอร์พริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Linx, UK สำหรับพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ และเวลาผลิตจริง


บริษัท เถ้าแก่น้อ่ย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป รวมถึงขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นๆ โดยมีการพัฒนาปรับปรุง สินค้าอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นเป็นผู้นําการผลิตสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดูแลควบคุมคุณภาพเป็นสําคัญ โดยได้คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับและดําเนินขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนความเห็น และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากคู่ค้าที่มีศักยภาพทั้งในส่วนของผู้ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบ ลูกค้ารายใหญ่ และลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทําการตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า “เถ้าแก่น้อย” (“TaoKaeNoi”) รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยื่นต่อไปในอนาคตและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


เครื่องพิมพ์บนซองบรรจุภัณฑ์ เพื่อระบุวันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ และเวลาผลิตจริง มีหลากหลายเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในขบวนการผลิต แต่ปัจจัยที่ทาง เถ้าแก่น้อย เลือกใช้เครื่องพิมพ์ระบบเทอร์มอล ทรานเฟอร์ โอเวอร์พริ้นเตอร์ (Linx Thermal Transfer Overprinter) คือ

1. พิมพ์ได้คมชัด ด้วยความละเอียด 300 dpi

2. สามารถเปลี่ยนสีของข้อความที่พิมพ์ ได้หลากหลายสี เพียงแต่เปลี่ยนชนิดของ ผ้าหมึกพิมพ์ (Thermal Transfer Ribbon)

3. จำนวนบรรทัดการพิมพ์ไม่จำกัด

4. ไม่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นจากหมึกพิมพ์

5. ผ้าหมึกเป็นชนิดม้วนฟิล์ม ไม่เกิดการเลอะเทอะบริเวณพิ้นที่พิมพ์

6. ทิศทางของการพิมพ์สามารถปรับเปลี่ยนได้จากซอฟแวร์

7. ต้นทุนการพิมพ์ต่อชิ้นต่ำ

8. เป็นการพิมพ์ระบบดิจิตอล


เครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งกับเครื่องแพ็คกิ้ง ทั้งระบบแพ็คกิ้งแนวตั้งและแนวนอน โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกพิมพ์ด้วยระบบเทอร์มอล ทรานเฟอร์ โอเวอร์พริ้นเตอร์

1. สาหร่ายทอดกรอบ

2. สาหร่ายย่าง

3. สาหร่ายเทมปุระ

4. สาหร่ายอบ


จากรูปของการพิมพ์ ผ้าหมึกริปบอน ยาว 600 เมตร สามารถพิมพ์ได้ 75,000 ซอง สำหรับรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ระบบเทอร์มอล ทรานเฟอร์ โอเวอร์พริ้นเตอร์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ https://www.ptasia-group.com/linx-thermal-transfer-overprinters

ผู้เขียนบทความ

แอดมิน

3,054 views0 comments

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page