อินฟราเรดเทอร์โมกราฟคืออะไร? | What is Infrared Thermography


Infrared thermography เป็นขั้นตอนการสร้างภาพโดยใช้รังสีอินฟราเรด (IR) แทนแสง IR ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ถูกเปล่งออกมาหรือสะท้อนจากวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่ให้ความร้อน อินฟราเรดเทอร์โมกราฟหรือเรียกอีกอย่างว่าเทอร์โมกราฟฟีสร้างภาพถ่ายตามรูปแบบความร้อนของพื้นที่ใน


รังสีอินฟราเรด เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นรังสีที่ไม่เป็นอันตราย ความยาวคลื่นของรังสีกำหนดลักษณะและตำแหน่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แม้ว่าดวงตามนุษย์สามารถตรวจจับรังสีในช่วงแคบๆ นี้ได้ แต่อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ สามารถตรวจจับส่วนที่เหลือของมันได้ ความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรด วางไว้ระหว่างไมโครเวฟกับแสงสีแดงนอกสเปกตรัมที่มองเห็น รังสีอินฟราเรดที่อยู่ใกล้ช่วงมองเห็น สามารถบันทึกด้วยกล้องพิเศษสำหรับถ่ายภาพ IR อินฟราเรดเทอร์โมกราฟ สามารถจับภาพรังสีอินฟราเรดที่อยู่ใกล้กับไมโครเวฟหรือที่รู้จักกันในชื่ออินฟราเรดไกล


รังสีอินฟราเรดของวัตถุนั้น เชื่อมโยงกับอุณหภูมิอย่างใกล้ชิด ดังนั้นอินฟราเรดเทอร์โมกราฟฟีสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความร้อน

104 views0 comments

สนใจรับข่าวสาร

  • White Facebook Icon

998 หมู่ 3  |  ต.สำโรงเหนือง  |  อ.เมือง  |  จ.สมุทรปราการ  |  10270

อีเมลล์ info@ptasia.biz

© 2020 by Marketing Team, PT Asia Group | Thailand