top of page

แค่พิมพ์วันที่วันหมดอายุ สามารถจัดการกับระบบ FIFO "First In, Fist Out' ได้ทันที


FIFO, which stands for "First In, First Out," is an important concept in the production process. It is a method used to manage the flow of materials or products within a production system, ensuring that the items that enter the system first are also the first ones to be used or processed

มาทำความรู้จัก FIFO หรือ 'First In, First-Out' คือระบบการจัดการสินค้าคงคลังหรือตัวจัดการสต็อกสินค้า ว่าถ้าซื้อสินค้าตัวนี้มีก่อน สินค้าที่ซื้อมาก่อนจะต้องถูกจำหน่ายออกก่อน หลักการนี้เป็นหลักการที่สำคัญเป็นอย่างมากเพราะสามารถป้องกันปัญหาสินค้าหมดอายุ หรือ เน่าเสียหรือจะอธิบายง่าย ๆ คือ สินค้าที่เข้ามาใหม่ต้องไปอยู่ด้านหลังสุดของชั้นวางสินค้าแล้วสินค้าเก่าก็จะต้องถูกดันออกมาให้มาอยู่ด้านหน้านั้นเอง


FIFO จะช่วยลดความผิดพลาดในเรื่อง สินค้าขาดสต็อก ซึ่งจะทำให้ผู้จัดจำหน่ายเสียต้นทุนและเสียโอกาสในการขาย หลักสำคัญใหญ่ ๆ ของการใช้ระบบการจัดการคือ

  • ป้องกันสินค้าคงคลังไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock) สินค้าบางประเภทอาจจะขายไม่ได้ ทำให้เกิดสินค้าคงค้าง สินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานั้น ๆ หากร้านมีการจัดเก็บสินค้านี้มากเกินไปจะทำให้เสียต้นทุน

  • ป้องกันสินค้าเน่าเสีย สินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างย่อมมีวันที่วันหมดอายุ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับร้านค้า ดังนั้นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยลดเน่าเสียและช่วยให้เพิ่มลดสต๊อกวัตถุดิบได้ดียิ่งขึ้น

  • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า การจัดเก็บสินค้าคงคลังย่อมมีค่าใช้จ่ายที่ตามมา โดยเฉพาะร้านค้าที่จำเป็นต้องเช่าโกดังเพื่อเก็บสินค้า หากเกิดการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ดี จะทำให้เกิดการจัดเก็บสินค้ามากเกินไปหรือว่าสินค้าประเภทนั้น ๆ ไม่มีการขายออก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าก็จะสูงขึ้น ดังนั้นบริหารจัดการสต๊อกให้ดีจะช่วยประหยัดเงินในส่วนนี้ได้


ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ในบางอุตสาหกรรม เช่น อาหารและยา การปฏิบัติตาม FIFO เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแล อุตสาหกรรมเหล่านี้มักมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ และ FIFO รับรองว่าผลิตภัณฑ์จะถูกใช้หรือขายตามลำดับที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว


การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อและความพึงพอใจของลูกค้า FIFO ช่วยให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อและความพึงพอใจของลูกค้าได้ทันเวลา ด้วยการใช้สินค้าคงคลังที่เก่าที่สุดก่อน ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามคำสั่งซื้อโดยยึดหลักความยุติธรรม โดยจัดหาสินค้าให้กับลูกค้าตามลำดับที่ได้รับ วิธีการนี้ช่วยลดความล่าช้าและทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะไหลลื่นไปยังลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจให้กับบริษัท


โดยรวมแล้ว FIFO มีความสำคัญในกระบวนการผลิตเนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุน รับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการใช้หลักการ FIFO ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้สูงสุด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page