top of page

ประโยชน์ของการเลือกเครื่องพิมพ์เลขรหัส วันเดือนปีผลิต วันสิ้นอายุ ระบบอิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ต่อเนื่อง


ประโยชน์ของการเลือกเครื่องพิมพ์เลขรหัส วันเดือนปีผลิต วันสิ้นอายุ ระบบอิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ต่อเนื่อง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเครื่องพิมพ์ CIJ (Continuous Inkjet Printer)


อุตสาหกรรมอาหาร 2565 ปัจจัยสำคัญและแนวโน้มสำคัญที่มีผลต่ออนาคต


ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 3 ประการที่มีผลต่อการสร้างกระแสในระยะยาวในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การเติบโตของประชากรและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความยั่งยืน อาหารที่จัดวางในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าทั่วๆ ไป ย่อมต้องได้รับการดูแลอย่างถูกสุขอนามัย และสิ่งที่จะลืมไม่ได้สำหรับบรรจุภัณฑ์ของอาหารจะต้องมีการระบุวันเดือนปีผลิต วันหมดอายุหรือวันสิ้นอายุ และรวมถึงแบทช์นัมเบอร์หรือล็อตนัมเบอร์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ที่กำหนดขึ้น และยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้กรณีที่อาหารดังกล่าวพบปัญหา หรือหากมีการเรียกคืนสินค้า


ดังนั้นคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่า วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ วันสิ้นอายุ หรือเลขรหัสที่พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ของคุณ ถูกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีหลากหลายสาเหตุที่ต้องนำมาพิจารณา

  • พื้นผิวหรือวัสดุชิ้นงานที่จะพิมพ์เป็นอะไร เพราะว่าในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบพิมพ์หรือหมึกพิมพ์บางชนิดไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมได้ทั้งหมด

  • ความเร็วของสายพานการผลิต หรือความเร็วในการผลิต เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับการเลือกระบบพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ใด เพราะว่าปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือ เครื่องพิมพ์ไม่รองรับความเร็วในการผลิต ทำให้ผู้ซื้อต้องซื้อเครื่องพิมพ์ซ้ำหรือซื้อทดแทนเครื่องพิมพ์เดิม

  • สภาพแวดล้อมของโรงงาน อาทิ ร้อนมากๆ หรืออุณหภูมิติดลบ ไลน์การผลิตที่มีความชื้น หรือบรรจุภัณฑ์ที่ฟิล์มเคลือบบางๆ มีไอน้ำเกาะบริเวณหรือตำแหน่งที่จะพิมพ์ สายพานเดินไม่สม่ำเสมอ หลังจากเปลี่ยนกะการทำงานมีความจำเป็นต้องล้างหรือทำความสะอาดไลน์ผลิตโดยมีการฉีดน้ำ ทำให้มีน้ำกระเด็นโดนเครื่องพิมพ์

  • งบของการซื้อเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต้นๆ ของการพิจารณา และรวมถึงค่าใช้จ่ายของหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ เครื่องพิมพ์ที่ดีจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อชิ้นต่ำ ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย


เหตุผลหลักโรงงานอุตสาหรรมอาหาร ได้ตัดสินใจเลือกเครื่องพิมพ์ Linx ของเรา เนื่องจากเครื่องของเราประกอบและผลิตจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต โครงสร้างเครื่องพิมพ์เป็น IP55 (ป้องกันฝุ่นได้ แต่อาจมีฝุ่นเล็กน้อยเล็ดลอดเข้าไปได้ โดยฝุ่นที่ลอดเข้าไปจะไม่มีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ และ ป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง] เครื่องพิมพ์ใช้งานง่าย หน้าจอการสั่งงานเป็นระบบสัมผัสและทนต่อแอลกอฮอล์และโซเว้นท์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงขณะที่พนักงานคุมเครื่องพิมพ์สวมถุงมือยางก็ยังสามารถสั่งงานเครื่องพิมพ์ได้อีกเช่นกัน

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page