top of page

บริษัทในเกาหลีใต้พยายามทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยการลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์


บริษัทในเกาหลีใต้พยายามทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์

ความพยายามครั้งล่าสุดคือการกำจัดฉลากพลาสติกบาง ๆ บนขวดน้ำดื่มบรรจุขวดและกาแฟบรรจุขวด

และบริษัทหนึ่งเลิกใช้หลอดบรรจุนมกล่องเล็กๆ อีกต่อไปแล้ว


ขวดน้ำที่ไม่มีฉลากวางซ้อนกันที่ร้านหรือสโตร์ต่างๆ ขวดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดพลาสติคและทำให้รีไซเคิลได้ง่ายขึ้น เนื่องจากฉลากที่ติดอยู่กับขวดธรรมดาจะไม่ถูกนำไปรีไซเคิล “ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเกาหลีแห่งนี้ตั้งเป้าที่จะลดขยะมากกว่า 21,000 กิโลกรัมต่อปี ขวดน้ำเหล่านี้โดยไม่มีฉลาก”


"เมื่อใช้ขวดน้ำ ฉันต้องแกะฉลากออกและทิ้งรอยสกปรกไว้บนขวด แต่สำหรับขวดนี้ จะรีไซเคิลและนำขวดกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นเพราะไม่มีฉลากติดไว้"


ทั้งผู้ค้าออนไลน์และออฟไลน์ที่ลดการใช้พลาสติค เพื่อส่งเสริมการรักษาหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “การออกแบบและรสชาติของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สิ่งเดียวที่มีความสำคัญ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อขายสินค้า ฉันได้ยินมาว่าบริษัทอื่นกำลังวางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปลอดฉลากด้วยเช่นกัน”


บริษัทนมแห่งหนึ่งกล่าวว่าได้รับจดหมายจากเด็กประถมที่ต้องการดื่มนมโดยไม่ใช้หลอดพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปกติแล้วจะมีหลอดติดอยู่กับกล่องนมขนาดเล็ก แต่ตอนนี้บริษัทได้นำหลอดออกจากผลิตภัณฑ์บางส่วนแล้ว


พวกเขายังเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น กล่องนมขนาดใหญ่และชีส เพื่อใช้พลาสติกน้อยลง


Cr. Arirang News

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page