เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุ เลขรหัส

บล็อค บรรจุภัณฑ์และเครื่องพิมพ์

  • Macsa Laser Marking

เครื่องซีลปิดฝาฟอยล์

เครื่องซีลปิดปากถุงและเครื่องซีลสูญญากาศ

เครื่องเลเซอร์มาร์กกิ้ง

เครื่องตรวจสอบรอยซีล

เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติกเกอร์

เครื่องแพ็คกิ้งและอื่นๆ

ระบบตรวจสอบ E2M