เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุ เลขรหัส

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: d0493c3bc0ac43dca9fd4f798fb79d07

บล็อค บรรจุภัณฑ์และเครื่องพิมพ์

  • Macsa Laser Marking

เครื่องซีลปิดฝาฟอยล์

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 0f46e3ab9f6b4aeb8ab743319516e7e7

เครื่องซีลปิดปากถุงและเครื่องซีลสูญญากาศ

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 6a6c90e12d4e41eb8fd0730408cf92ad

เครื่องเลเซอร์มาร์กกิ้ง

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: d2e84f99fed04dd6aa6391f6e63a9c39

เครื่องตรวจสอบรอยซีล

Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 30be7d37012d4c25a6dea6530ba305b5

เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดสติกเกอร์